W niedzielę w Strażowie wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2019-2024

13 stycznia o godzinie 15:00 (I termin) – o godz. 15:15 (II termin) w Domu Ludowym w Strażowie podczas zebrania Mieszkańców Sołectwa Strażów zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckie w Strażowie.

O ile w ustalonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum (1/5 pełnoprawnych mieszkańców sołectwa, tj. stałych mieszkańców, którym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy), wybory w nowym terminie (po upływie 15 minut od pierwszego terminu – drugi termin) mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

Porządek obrad zebrania:

1.   Podjęcia uchwały o przyjęciu regulaminu wyboru sołtysa sołectwa Strażów i rady sołeckiej sołectwa Strażów.
2.   Wyboru sołtysa sołectwa Strażów.
3.   Wyboru rady sołeckiej sołectwa Strażów

Sołtys to reprezentant społeczności lokalnej i głos mieszkańców wsi. Jest również ważnym partnerem władzy samorządu gminnego.
Praca sołtysa to duże wyzwanie, bowiem dobry sołtys to społecznik, który chętnie angażuje się w sprawy publiczne. To również osoba aktywna, otwarta, wychodząca z inicjatywami i interesująca się życiem współmieszkańców.

Nie wiemy dlaczego i czym się kierowano w gminie Krasne dokonując zmiany trybu wyboru tj. z tajnego głosowania w lokalu wyborczym gdzie większość mieszkańców mogła oddać swój głos na kandydata w wyznaczonych godzinach, na wybory które odbędą się podczas zebrania przy owieli mniejszej frekwencji.

Komentarz pozostawiamy mieszkańcom

Przypomnijmy wyniki wybory na Sołtysa z dnia 15.02.2015 r.

głosów ważnych oddano: 565
zgłoszonych kandydatów: 2
oddano:
143 głosy na Józef Dziadosz
422 głosy na Grzegorz Jan Morycz
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał Grzegorz Jan Morycz który został wybrany na Sołtysa Sołectwa Strażów.

Komentarz pozostawiamy mieszkańcom

Dodaj komentarz