Brak gminnych konsultacji zrodził manifestację?

Zamiast gminnych konsultacji w sprawie połączenia gminy Miasto Rzeszów z gminą Krasne, w Rzeszowie odbędzie się manifestacja by pokazać, że chcą być częścią Rzeszowa. W piątek 13 kwietnia br. przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie mieszkańcy gminy Krasne będą protestować przeciwko uchwale przyjętej przez radę gminy Krasne.

W gminie Krasne znów gorąca atmosfera po decyzji radnych, którzy wydali negatywną opinię w sprawie połączenia gminy miasto Rzeszów z gminą Krasne.

Radni gminy Krasne w dniu 5 marca 2018 roku podjęli uchwałę nr XLVIII/375/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia gminy Miasto Rzeszów z gminą Krasne. W pierwszym paragrafie uchwały czytamy: „Rada Gminy Krasne, biorąc pod uwagę stanowisko mieszkańców Gminy Krasne opiniuje negatywnie połączenie Gminy Miasto Rzeszów i Gminy Krasne...”.

“Inicjatorzy referendum w sprawie przyłączenia gminy Krasne do Rzeszowa zapraszają na manifestację przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w dniu 13.04.2018 roku (piątek) na godz. 14:30”

Zamierzają przedstawić swoje niezadowolenie Pani Wojewodzie w związku z uchwałą Rady Gminy Krasne w sprawie wydania negatywnej opinii dotyczącej połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne.

Organizatorzy piątkowej manifestacji na stronie referendumkrasne.pl informują jednak, że tłumaczenia władz Krasnego są nieporozumieniem.

Nie może być tak, że wyborcy muszą iść do sądu żeby władzy gminnej udowadniać swoją rację a niestety tak już było w roku 2016 i tak jest w roku 2018, sprawa w toku.

– pytamy się, jakie stanowisko skoro nie przeprowadzono żadnych konsultacji gminnych w 2018 r., a co powinno nastąpić zgodnie z prawem. Nie może być tak, że radni posługują się stanowiskiem z roku 2016 – to już jest historia…

Nie mówiąc już, że wiele do życzenia pozostawia stan dróg – a przede wszystkim brak nowych dróg, brak chodników, brak oświetlenia dróg, zimowego utrzymania dróg i chodników we wszystkich miejscowościach Gminy Krasne oraz brak bieżącej wody pitnej w niektórych gospodarstwach XXI wieku na terenie gminy Krasne. Nie można pominąć także zbyt wysokich opłat za śmieci i za odprowadzanie ścieków. Naszym zdaniem opłaty są zdecydowanie za wysokie i różnią się w poszczególnych sołectwach. Pozostaje pytanie dlaczego Krasne płaci mniej, a Palikówka, Strażów i Malawa mają podwyższone stawki? – przecież mieszkańcami gminy Krasne, niezależnie od tego w którym sołectwie mieszkają płacą takie same stawki podatków, toteż niezrozumiałym jest ustalanie różnych opłat dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Mieszkańcy trzech wsi uważają że wójt Wilhelm Woźniak działa ewidentnie na ich niekorzyść i na niekorzyść ich budżetów domowych. Mieszkańcy Strażowa, Palikówki i Malawy od kilku lat domagają się bezskutecznie od władz gminy Krasne zrównania opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Czują się dyskryminowani, bo w Krasnem stawki są niższe.

Wobec tego pozostaje pytanie – czy chcemy nadal mieszkać w gminie rządzonej przez takie władze i spłacać tylko długi – czy chcemy połączenia z Rzeszowem, bo prawdę mówiąc tylko Rzeszów może sobie poradzić z opisanymi problemami. „Bonus” w wysokości 100 mil zł, wynikający z połączenia obu gmin  ze Skarbu Państwa wystarczy na spłatę długu i co więcej będzie potężnym zastrzykiem dla rozwoju naszych miejscowości.”

źródło: referendumkrasne.pl

Treść Uchwały Nr XLVIII/375/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 5.03.2018r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Krasne wraz z uzasadnieniem

źródło: http://www.gminakrasne.pl/download/gfx/krasne/pl/uchwaly/349/12/1/uchwala.xlviii.375.2018.2018-03-05.pdf

Dodaj komentarz