Nie zapomnij złożyć do 15 marca 2018 r. rocznego sprawozdania z gospodarki odpadami za 2017 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2018 r. rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2017 rok.

Gospodarka odpadami – obowiązek sprawozdawczy za 2017 r.
Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomina o obowiązku złożenia w terminie do dnia 15 marca 2018 roku następujących sprawozdań za 2017 rok:
  • zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21.),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2018 poz. 150),
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2016.803 z późn. zm.)
  • sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016. 1803 z późn. zm.)
Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

Dodaj komentarz