Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów – 10.09.2017 r.

Sołtys sołectwa Strażów zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Strażów w dniu 10 września 2017 r. (niedziela) o godzinie 11:30 (w pierwszym termin) i o godzinie 11:15 (w drugim terminie).

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów,
Z W O Ł U J Ę
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW
w dniu 10.09.2017 roku (niedziela)
I Termin Zebrania o godz. 1130,
II Termin Zebrania o godz. 1145.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym w Strażowie

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat realizacji Funduszu Sołeckiego za 2017 rok.
  3. Informacja w sprawie postępu prac przy budowie przedszkola.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2018 rok.
  5. Sprawy różne, wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie Zebrania.

Proszę o liczny udział w zebraniu.

                    Sołtys Sołectwa Strażów
                  Grzegorz Morycz

Dodaj komentarz