Radni z Krasnego za rezygnacją z usług MPK Rzeszów. Gminę od lipca obsłuży wcześniejszy przewoźnik MKS?

Autobusy MPK Rzeszów nie będą obsługiwać linii kursujących do miejscowości w gminie Krasne. Obsługą linii w gminie zajmie się MKS?  Od lipca br. miejsce MPK Rzeszów w Krasnem ma zająć z powrotem MKS zarządzany przez związek gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa.

Tematem komunikacji autobusowej w gminie, radni zajmowali się podczas ostatniej XXXIV sesji która odbyła się 21 marca br. Na której wyrazili zgodę na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Krasne ws. powierzenia wykonywania zadań Gminie Miasto Rzeszów w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Krasne. MKP Rzeszów obsługiwał mieszkańców od roku 2013.

Według zamieszczonej informacji na stronie gminy w sprawie gminnej komunikacji publicznej planowane jest spotkanie z mieszkańcami w dniu 23 kwietnia (niedziela) o godz. 10:00, które odbędzie się w sali gimnastycznej budynku gimnazjum w Krasnem. W spotkaniu udział wezmą władze gminy Krasne oraz przedstawiciele PKS.

Role się odwróciły

Co ciekawe w 2012 r. radni z Krasnego chcieli powrotu MPK Rzeszów.

Przypomnijmy że w listopadzie 2012 r. radni z Krasnego byli za rezygnacją z usług MKS i od stycznia 2013 r. miejsce MKS w Krasnem zajął z powrotem MPK Rzeszów.

Wtedy głównym argumentem przemawiającym za rezygnacją z usług MKS była lepsza jakość usług oferowanych przez MPK Rzeszów.  Przede wszystkim większa sieć komunikacyjna. Autobusy MKS nie mają dostępu do wszystkich przystanków w Rzeszowie. Dlatego nasi mieszkańcy często muszą się przesiadać do MPK i płacą za dwa bilety. Po zmianie wystarczy, że kupią jeden bilet sieciowy i będą mogli korzystać z wszystkich linii.
Za MPK przemawia fakt, że będą dysponować 80 nowymi autobusami. Mają także dostęp do wszystkich przystanków i lepsze pokrycie siecią komunikacyjną. Dlatego pasażerowie posiadający bilet sieciowy mają znacznie większe możliwości podróżowania… tak wtedy tłumaczono.

Coś za coś

Obecnie problemem okazuje się cena usług oferowana prze ZTM która jest wyższa niż w MKS?

Czy po zmianie przewoźnika będzie lepiej, czy gorzej to ocenią sami mieszkańcy korzystający z usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Krasne ?

Do tematu wrócimy będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych działania w tej sprawie.

Dodaj komentarz