Ruszyła kampania “Krasne kontra smog”. Jak poprawić jakość powietrza?

Na terenie gminy Krasne właśnie ruszyła kampania edukacyjno-informacyjna “Krasne kontra smog” która ma na celu  uświadamiać, że palenie odpadów komunalnych w domowych piecach jest nie tylko niebezpieczne dla środowiska, ale również prawnie zabronione.

W ramach projektu odbędą się spotkania z mieszkańcami gminy w poszczególnych sołectwach Krasnem, Malawie, Palikówce i Strażowie w okresie od 17 marca do 14 czerwca 2017 r.  poświęcone przede wszystkim edukacji ekologicznej i uświadamianiu mieszkańców, w celu zmiany nawyków związanych z nielegalnym i szkodliwym dla jakości powietrza paleniem śmieci – szczególnie plastików w domowych kotłowniach c.o. oraz prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Kampania informacyjna służy ochronie zdrowia mieszkańców naszej gminy, gdyż zanieczyszczenie powietrza ma wpływ na choroby układu oddechowego, alergie, zatory mózgu i płuc, choroby nowotworowe.

Już teraz wszystkich mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy.

Myśleć lokalnie, działać globalnie

Na edukację nigdy nie jest za późno, tylko dlaczego dopiero teraz gmina Krasne dostrzegła problem smogu mimo to że dobiega końca obecny sezon grzewczy, a tego typu kampania edukacyjna żeby przyniosła założone skutki powinna być prowadzona przed okresem grzewczym, ale” lepiej później niż wcale”.

“Nagle wszyscy w Polsce mówią o smogu
Zupełnie, jakby on tam był dopiero od poniedziałku?”

Rok temu nie było, a teraz nagle jest smog? Co się stało?  Mamy złą wiadomość: jedyna różnica jest taka, że temat nagle stał się nośny i wreszcie poświęca się mu należytą uwagę. Fatalnym powietrzem oddychamy od lat.

Skąd się bierze smog, czyli jak sobie sami szkodzimy?

Smog był, jest i wygląda na to, że jeszcze długo będzie. Badania Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska pokazują, że od kilkunastu lat zanieczyszczenie powietrza utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie.

Przy bardzo wilgotnej pogodzie pyły mają tendencję do zawieszania się w atmosferze. Jeśli nie ma ruchu powietrza, to osadzają się w postaci smogu.

Przypominamy też, że spalanie zwykłych “plastików” tworzy duże ilości cyjanowodoru – śmiertelnie niebezpiecznego dla człowieka. Osady powstałe w takich procesach mogą nawet rozsadzić komin.

Warto przypomnieć naszym czytelnikom ważne kampanie informacyjne o których pisaliśmy w ciągu roku na stronach naszego portalu informacyjnego Str@żów.pl mało kto pisze i wie.

Kampania „STOP pożarom traw!” Nie wypalaj – Nie zabijaj

Jak palić czysto węglem i drewnem – Czyste Ogrzewanie

Czyste ciepło z paliw stałych w twoim domu

Od lipca nowe zasady segregacji śmieci. Sprawdź, co się zmieni?

Aplikacja mobilna Jakość powietrza w Polsce

Czym palisz w piecu? Trucizny z domowego komina.


O kampanii informacyjnej  “Nie pal śmieci”  Samorządu Województwa Podkarpackiego do którego się przyłączyliśmy  i informowaliśmy naszych czytelników na łamach naszego portalu.

W ramach realizowanego zadania został wyprodukowany 3-odcinkowy film edukacyjno-informacyjny pt. „NIE PAL ŚMIECI” przedstawiający zagrożenia dla zdrowia i środowiska jakie powoduje spalanie odpadów w przydomowych piecach.


Prognoza krótkoterminowa stanu jakości powietrza w województwie podkarpackim: podkarpackie.powietrze.pl

 

 

 

Dodaj komentarz