22 lutego – Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw

22 lutego to Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W tym tygodniu w sposób szczególny angażujemy się w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Każdy może bezpłatnie skorzystać z porad prawnych, których udzielają prokuratorzy, sędziowie, policjanci, adwokaci, kuratorzy sądowi i komornicy.

W tym roku działania w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem koncentrują się przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych ofiarom przestępstw. Bezpłatna pomoc udzielana będzie między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, jednostkach policji, sądach czy prokuraturach na terenie całego województwa podkarpackiego.

W wyznaczonych miejscach poradnictwem służą dyżurujący prawnicy, policjanci, pracownicy socjalni, psychologowie, kuratorzy, a także przedstawiciele instytucji pomocowych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu dzisiejszym Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Informacje na temat tegorocznej edycji przedsięwzięcia, a także wszelkie niezbędne informacje dla osób pokrzywdzonych dostępne są również na specjalnie utworzonej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – pokrzywdzeni.gov.pl.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w różnych miejscach kraju są dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Poniżej wykaz ośrodków pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Film nr. 1 Prawa pokrzywdzonego.

Film nr. 2 Pomoc dla pokrzywdzonego finansowana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Film nr. 3 Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych.

W Rzeszowie i na terenie powiatu rzeszowskiego, taką pomoc świadczą:

Sąd Rejonowy w Rzeszowie: www.rzeszow.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: www.rzeszow.so.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie: www.rzeszow.sa.gov.pl/

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie: www.rzeszow.pr.gov.pl

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie:  rzeszow.po.gov.pl

rzeszow.po.gov.pl

Stowarzyszenie Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Rzeszowie: porso.cba.pl

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich “NOWY HORYZONT”: nowyhoryzont.eu

Okręgowa Izba Radców Prawnych: www.oirp.rzeszow.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości: ms.gov.pl

 

Dodaj komentarz