Więcej narodzin niż zgonów – demograficzne podsumowanie roku 2016

Podsumowanie roku 2016 w statystyce demograficznej przybyło więcej mieszkańców i narodzin dzieci, obserwujemy spadek liczby zawartych małżeństw i rozwodów oraz liczbę zgonów. Na dzień 31.12.2016 r. na terenie gminy zameldowanych było 10 961 osób. W porównaniu do ubiegłego roku przybyło 130 mieszkańców. Ta tendencja wzrostowa utrzymuje się niezmiennie od wielu lat.

Według opublikowanej w dniu dzisiejszym statystyki na stronie gminy Krasne więcej jest kobiet – 5 611, niż mężczyzn– 5 350. Najbardziej liczebną miejscowością jest Krasne. Zamieszkuje ją – 4 558 osób, kolejno  Malawę – 3 332 osoby, Strażów – 1 852 osoby (w porównaniu do ubiegłego roku przybyło 30 mieszkańców – w 2015 r. było 1 822 osoby) , a najmniej Palikówkę – 1 219 osób.

Na terenie gminy zamieszkują 3 osoby, które obchodziły jubileusz setnych urodzin. Tu również króluje płeć piękna. Do zaszczytnego grona należy mieszkanka Malawy – 102 lata, mieszkanka Krasnego – 101 lat i mieszkanka Strażowa 100 lat.

Wraz ze wzrostem mieszkańców wzrosła także liczba urodzeń o 2 dzieci. W 2016 roku z terenu gminy przyszło na świat 126 dzieci. Tu przeważa płeć męska – urodziło się 76 chłopców i 50 dziewczynek. Dla porównania w 2015 roku przyszło na świat 124 dzieci po równo 62 chłopców i 62 dziewczynek. Najmłodszych mieszkańców gminy najwięcej przybyło w Krasnem – 53, w Malawie – 39, w Strażowie – 20 to o 2 dzieci urodzonych więcej niż w 2015 r. 18 dzieci) i w Palikówce – 14.

Rodzice przy wyborze imion stawiali na klasykę, jak i panującą modę. Wśród dziewczynek królowały Weroniki, Leny, Amelie i Jagody. Wśród chłopców najwięcej jest Szymonów, Kacprów, Janów i Antonich. Najbardziej oryginalne imiona wybrane w 2016 r. to Rita, Marika, Teodor, Nataniel i Maxwell.

Tutejszy Urząd Stanu Cywilnego sporządza głównie akty urodzeń dzieci, które przyszły na świat za granicą. W ubiegłym roku transkrybowano 28 aktów urodzenia. Najwięcej aktów wpisano z Wielkiej Brytanii – 10, z USA – 9, z Włoch – 3, z Francji – 2 i po 1 z Irlandii, Niemiec, Hiszpanii i Australii.

Z roku na rok obserwujemy spadek liczby zgonów. W 2016 roku zmarło 78 osób (35 kobiet i 43 mężczyzn). To mniej o 11 w porównaniu do roku 2015. Najwięcej osób zmarło w Krasnem – 28, w Malawie – 21, w Strażowie – 16 to o 6 zgonów więcej niż w 2015 r. zmarło 12 osób), a w Palikówce 13.

W porównaniu do ubiegłego roku obserwujemy spadek liczby zawartych małżeństw i rozwodów.

Urząd Stanu Cywilnego w 2016 roku sporządził również 75 aktów małżeństwa (18 cywilnych, 54 konkordatowych i 3 transkrypcje) to o 9 związków małżeńskich mniej niż w 2015 r. zawarło 84 osób.
Odnotowano także 16 rozwodów to o 6 rozwodów mniej niż w 2015 roku odnotowano 22 rozwody).

W 2016 roku zorganizowano jubileusze, tzw. „Złotych Godów”. W zaszczytnym gronie uhonorowanych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie znalazło się 13 par z terenu naszej gminy.

źródło: rzeszow.stat.gov.pl


 Podsumowanie roku 2015 w statystyce dane demograficzne

Z roku na rok gminne słupki statystyczne rosną w górę. Na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie Gminy Krasne zameldowanych było 10 831 osób (5 555 kobiet i 5 276 mężczyzn), co stanowi przyrost liczby mieszkańców licząc do roku poprzedniego o 158 osób. Najliczniejszą miejscowością w gminie jest Krasne z liczbą 4 475 mieszkańców. Malawę pod koniec roku zamieszkiwało 3 313 osób, Strażów – 1 822 osoby, a Palikówkę – 1 221 osób. W tej ostatniej miejscowości zanotowano spadek ludności o 8 osób
w porównaniu z 2014 r.

Przyrost liczby mieszkańców w 2015 r. wynika z dodatniej migracji związanej z osiedlaniem się na terenie gminy Krasne osób, które zdecydowały się na zakup domu lub zakup działki i budowę budynku mieszkalnego. Na dodatnim poziomie ukształtował się również przyrost naturalny. Różnica między liczbą urodzeń, a liczbą zgonów wyniosła 35 osób.

W minionym 2015 roku na świat przyszło 124 dzieci, po równo: 62 dziewczynek i 62 chłopców. W porównaniu do roku 2014 to o 8 maluchów mniej. Najwięcej nowo narodzonych dzieci przybyło w Krasnem – 61, w Malawie – 31, w Strażowie – 18, a w Palikówce – 14.

Najpopularniejszymi imionami wybieranymi przez rodziców dla dzieci w 2015 r. były: wśród dziewczynek – Julia, Emilia i Liliana, a wśród chłopców – Aleksander, Kacper i Tymon. Niektórzy rodzice zdecydowali się na nieco bardziej oryginalne imiona, takie jak: Nela, Nina, Julita, Nikodem, Marcel czy Oliwier.

Drugim po urodzeniach elementem ruchu naturalnego kształtującego liczbę ludności są zgony, które w gminie Krasne w 2015 r. wynosiły 89 osób (44 kobiet i 45 mężczyzn). Obserwując statystyki dotyczące zgonów zauważyć można, że ich ilość spada.
W porównaniu do roku 2014 to o 7 zgonów mniej. Najwięcej zgonów odnotowano w Krasnem – 32, niedużo mniej w Malawie – 30, w Palikówce – 15, a najmniej w Strażowie – 12.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na zmiany zachodzące w ruchu ludności są małżeństwa, które są najbardziej rozpowszechnioną formą zakładania rodziny. Związek małżeński w 2015 r. zawarło 84 osób.

W ostatnich latach odnotować można także wzrastającą liczbę rozwodów. W 2015 roku odnotowano 22 rozwody.

Jednym z optymistycznych akcentów jest wzrastająca liczba małżeństw obchodzących Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego, tzw. „Złote Gody”.  W ubiegłym roku takich par było 22.

Na terenie gminy Krasne mieszkają również 3 osoby, które obchodziły Jubileusz setnych urodzin. Najstarszym mężczyzną jest mieszkaniec Palikówki, który w październiku 2015 r. skończył 102 lata, a najstarszymi kobietami są: mieszkanka Malawy, która w lipcu 2015 r. skończyła 101 lat, oraz mieszkanka Krasnego, która w listopadzie 2015 r. skończyła 100 lat.

źródło: RM i Urzędu Stanu Cywilnego w Krasnem

Dodaj komentarz