Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021

Do 17 stycznia 2017 r. można wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę i wziąć tym samym udział w konsultacjach społecznych dotyczących zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym.

Szanowni Państwo,

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Ankietę  można wypełniać do 16 stycznia 2017 r. można wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę i wziąć tym samym udział w konsultacjach społecznych dotyczących zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety interaktywnej mogą się Państwo zapoznać ze wszystkimi pytaniami.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

źródło: stat.gov.pl

Dodaj komentarz