Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 14.10.2016 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkola, Szkoły,
Nauczyciele i Wychowawcy
Pracownicy Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi. Będąc ich przewodnikami, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są także współautorami wielu ich sukcesów.

W tym wyjątkowym dniu pragniemy złożyć wyrazy szacunku i życzyć, aby codzienna praca stanowiła źródło satysfakcji i poczucia dobrze spełnionej misji. Niech każdego dnia towarzyszy Państwu pogoda ducha oraz twórcza pasja przekazywania wiedzy, kształtowania postaw młodych ludzi i wpływania na ich życiowe wybory. Życzymy, aby wysiłek wkładany w pracę z dziećmi i młodzieżą motywował do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.
Wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy codziennego uśmiechu i serdeczności, a także szczerej życzliwości podopiecznych.
 
   
Rada Rodziców przy ZS w Strażowie                    Grzegorz Morycz -Sołtys sołectwa Strażów               Rada Sołecka

Dodaj komentarz