Radni z Krasnego nie dopuścili przedstawicieli inicjatorów referendum do Gminnej Komisji ds. Referendum w Krasnem

2 października 2016 r. na łamach strony referendumkrasne.pl ukazał się artykuł: “Radni z Krasnego nie dopuścili przedstawicieli inicjatorów referendum do Gminnej Komisji ds. Referendum w Krasnem” poniżej tekst.

W dniu 28.09.2016 r. na XXVII sesji Rady Gminy Krasne uchwałą nr XXVII/208/2016 Rada Gminy Krasne powołała Gminną Komisję do spraw Referendum w Krasnem (na dzień dzisiejszy brak publikacji uchwały na stronie BIP gminy Krasne) oczywiście nie dopuszczono naszych kandydatów do komisji tylko wystawiono swoich i to prawie wszystkich pracowników gminy oraz radnego gminnego którzy są zależni od Wójta, czyli wskazuje na to że się boją i próbują wpłynąć „sfałszować” wyniki referendum, wobec tego należy patrzyć Im na ręce.

załącznik: odpowiedz Wojewody Podkarpackiego dot. powołania komisji referendalnej.pdf

załącznik: pismo do Wójta Gminy Krasne o komisję obwodową.pdf

Następnym przekładem jest rozesłana Informacja Wójta Gminy Krasne z  zawiadomienia do mieszkańców Gminy jak głosować i tutaj mijają się z prawdą a wręcz wprowadzają mieszkańców w błąd że zakreślenie więcej jak jednej kratki głos jest nie ważny co jest nieprawdą bo odpowiadamy na dwa pytania, czyli dwa skreślenia.

w załączeniu Informacja Wójta Gminy Krasne.pdf

w załączeniu karta do głosowania z instrukcją.pdf

źródło: referendumkrasne.pl


Redakcja portalu strazow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu.

Dodaj komentarz