Relacja z zebrania wiejskiego Sołectwa Strażów 24.04.2016 r.

W dniu 24 kwietna 2016 r. w Domu Ludowym w Strażowie, odbyło się zebranie wiejskie zwołane w trybie nadzwyczajnym.

Na zebranie przybył: Wójt Gminy Krasne – Wilhelm Woźniak, Zastępca Wójta Gminy Krasne – Violetta Błotko, Przewodniczący Rady Gminy – Marian Jachowicz,  Dyrektor Przedszkola w Strażowie – Ewa Nowak. Wg. listy obecności w zebraniu uczestniczyło 94 mieszkańców naszego Sołectwa. Najważniejszym tematem zebrania było:

  • Komunikacja autobusowa w Sołectwie Strażów;
  • Informacja na temat rozbudowy Zespołu Szkół w Strażowie o Przedszkole.

Zebranie otworzył prowadzący Grzegorz Morycz Sołtys Sołectwa Strażów.

P. Mateusz Jachowicz zgłosił wniosek o dodanie dodatkowego punktu (nr 2)  o zmianie w przeznaczeniu funduszu sołeckim. Wniosek przyjęto przy jednym głosie wstrzymującym się.

Zebranie wiejskie zdecydowało o podjęciu uchwały dot. zmiany przeznaczenia kwoty Fundusz Sołecki na rok 2016 wynoszące 27.875,98 zł.

Uchwała Zebrania Wiejskiego z dnia 24.04.2016 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego w 2016 r.

Fundusz Sołecki w 2016 r. zostanie przeznaczony na zadania:

  1. siłownię na świeżym powietrzu (po drugiej stronie placu zabaw) – 10.875,98 zł;
  2. zakup wyposażenia obiektu sportowego w Strażowie – 10.000 zł;
  3. doposażenie OSP w Strażowie (namiot, ławki, stoły) – 4.000 zł;
  4. zakup kolorowej drukarki cyfrowej (na potrzeby sołectwa) – 3.000 zł.

W sprawie komunikacji autobusowej głos zabrała Violetta Błotko – zastępca Wójta Gminy Krasne. Przedstawiła sytuację na dzień dzisiejszy. Rada Gminy Krasne uchwaliła dofinansowanie do przewozu osób przez przewoźnika p. Bytnara, który czeka tylko na opinię dot. umowy przez RIO.
Następnie głos zabrała p. Brzykowska przedstawiając zebranym informację i wątpliwości co do dofinansowania przez UG Krasne przewoźnika prywatnej komunikacji autobusowej.

W sprawie rozbudowy ZS w Strażowie o przedszkole głos zabrała Violetta Błotko. Informując że do końca sierpnia br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę przedszkola w Strażowie.

Wpłynęło pismo o uregulowanie sytuacji na cmentarzu parafialnym poprzez odwodnienie jego terenu.

Poruszono temat dróg na poszczególnych osiedlach sołectwa Strażów.

Poruszono również temat remontu generalnego nakładki asfaltowej drogi będącej w zarządzie PKP za torami kolejowymi na odcinku od przejazdu kolejowego do budynku stacji PKP w Strażowie.

Wójt Gminy Krasne poinformował o budowie dalszej części chodnika przy drodze powiatowej.

Zapraszamy na video relację z zebrania wiejskiego.  

« 1 z 2 »

One thought on “Relacja z zebrania wiejskiego Sołectwa Strażów 24.04.2016 r.

Dodaj komentarz