OGŁOSZENIE XIX SESJA RADY GMINY KRASNE ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM – 11.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

XIX SESJA RADY GMINY KRASNE
ZWOŁANA W TRYBIE NADZWYCZAJNYM
ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU
11 lutego 2016 r. o godz. 1200
W URZĘDZIE GMINY KRASNE
(sala posiedzeń  I kondygnacja – sutereny)

Wnioskowany porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
  2. Podjęcie uchwały w/s: powołania komisji doraźnej Rady Gminy Krasne do sprawdzenia czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym.
  3. Zamknięcie sesji.

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz