Silny wiatr – ostrzeżenie IMGW na 9-10.02.2016 r.

PROGNOZA ZAGROŻEŃ
Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar:
Województwo podkarpackie
Ważność: od 2016-02-09 07:30:00 do 2016-02-10 07:30:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków południowych
Czas wydania: 2016-02-08 14:04:00
Synoptyk: Grzegorz Baca


Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podkarpackie – subregion północny
Ważność: od 2016-02-07 02:00:00 do 2016-02-08 02:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Dla subregionu: Bieszczady i Beskid Niski od godz. 02:00 dnia 07.02.2016 do godz. 02:00 dnia 08.02.2016 obowiązuje Ostrzeżenie nr 14 o silnym wietrze/2 wydane o godz. 15:31 dnia 06.02.2016
Czas wydania: 2016-02-06 15:37:00
Synoptyk: Rafał Kielar


OSTRZEŻENIE Nr 14Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: Bieszczady i Beskid Niski
Ważność: od 2016-02-07 02:00:00 do 2016-02-08 02:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 45 km/h, w porywach do 95 km/h, z południa.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-02-06 15:31:00
Synoptyk: Rafał Kielar

źródło: pogodynka.pl


Jak się zachować w trakcie silnych wiatrów?

Silne wiatry powodowane są najczęściej szybko przemieszczającymi się niżami. Przed wystąpieniem wichury najważniejszą rzeczą jest, aby upewnić się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, jak wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe.

Gdy masz pewność, że zbliża się niebezpieczeństwo wystąpienia silnego wiatru (wichury, huraganu):

  • szukaj schronienia w budynku,
  • włącz radio na baterię i słuchaj uważnie komunikatów o zagrożeniach, sposobach postępowania,
  • dokładnie zamocuj elementy mogące podczas silnego wiatru zostać przeniesione, spaść i wyrządzić szkody, uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),
  • zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece
  • pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnętrzne do budynków również gospodarczych,
  • bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,
  • wyłącz odbiorniki energii elektrycznej, urządzenia gazowe, a najlepiej główny wyłącznik prądu i gazu. Zminimalizuje to prawdopodobieństwo powstania pożaru,
  • skryj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,
  • nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógłby zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia bądź upadku odrywanych od nich elementów,
  • jeśli przy drodze, którą podróżujesz, rosną drzewa, postaraj się zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadających części drzew i innych obiektów.

O wszystkich zdarzeniach podczas silnych wiatrów, mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi informuj natychmiast Straż Pożarną, Policję, pogotowie energetyczne, gazowe, itp.