Spotkanie w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów – 30.01.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 30.01.2016 roku o godzinie 16:00 w Domu Ludowym w Strażowie odbędzie się spotkanie w sprawie dobrowolnego połączenia gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów.

W spotkaniu wezmą udział władze naszej gminy oraz zaproszeni goście z Rzeszowa na czele z prezydentem Rzeszowa Panem Tadeuszem Ferencem. Spotkanie ma na celu wyjaśnienie wszelkich nieścisłości i wątpliwości. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszam.

Pełnomocnik Inicjatora referendum gminnego:
/-/
Benedykt Czajkowski

źródło: Pełnomocnik Inicjatora referendum gminnego


Redakcja portalu sołeckiego strazow.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i komunikatów.

OŚWIADCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ORAZ WÓJTA GMINY KRASNE

          W związku z ogłoszeniem parafialnym dotyczącym spotkania, które ma się odbyć 30.01.2016r. w Domu Ludowym w Strażowie  informujemy, że Pan Benedykt Czajkowski – pełnomocnik inicjatora referendum gminnego nie uzgadniał z władzami gminy żadnego terminu spotkania z prezydentem Rzeszowa. Wobec powyższego uznajemy, że treść zawarta w ogłoszeniu jest niezgodna z prawdą.

Wójt Gminy Krasne                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Krasne
              /-/                                                                                                                             /-/
Wilhelm Woźniak                                                                                           Marian Jachowicz

 źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz