KOMUNIKAT DOT. STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016.

W związku z podjętą w dniu 25 listopada 2015 uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XVI/119/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty Wójt Gminy Krasne informuje, że stawki opłat w roku 2016 nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas.

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2016.

W związku z podjętą w dniu 25 listopada 2015 uchwałą Rady Gminy Krasne Nr XVI/119/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty Wójt Gminy Krasne informuje,

że stawki opłat w roku 2016 nie ulegają zmianie i wynoszą jak dotychczas

za odpady zbierane w sposób selektywny:
10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób
8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób
7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób

zbierane w sposób nieselektywny:
15 zł miesięcznie – od mieszkańca

Opłaty uiszcza się kwartalnie w terminach do:
15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2016 roku.

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.


Znajdziecie tutaj Państwo informację przekazane przez gminę do MPGK, dotyczące odbioru odpadów, odnośniki do harmonogramów wywozu oraz inne aktualne wiadomości dotyczące Państwa gminy. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w gminie lub na jej stronie interetowej
  • Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na rok 2016. plik w formacie PDF
  • Harmonogram odbioru odpadów w mobilnych punktach zbiórki odpadów na terenie gminy Krasne z nieruchomości zamieszkałych na rok 2016. plik w formacie PDF

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne czynny będzie w godzinach 10:00-18:00 w dniach:

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
13 10 09 13 11 08 13 10 14 12 09 14

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krasne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. dostarczy Państwu pakiet startowy worków tj. (3szt. żółte + 3szt. zielone). Worki te przeznaczone są na odpady suche segregowane od 01.01.2016r. Kolejne worki będą zostawiane przy odbiorze odpadów w systemie wymiennym (ile worków napełnionych tyle będzie zostawione przy pojemniku).