Wyniki wyborów do Sejmu RP z 25.10.2015 r. z Sołectwa Strażów okręg wyborczy nr: 23