Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy ws. budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Wójt gminy Krasne zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strażów, Palikówka, Krasne – Gmina Krasne oraz w miejscowości Łąka – Gmina Trzebownisko”.

Termin konsultacji z projektantami firmy NB Invest odbędzie się w dniach:

6 lutego (wtorek) o godz. 16.30 w Domu Strażaka w Palikówce

13 lutego (wtorek) o godz. 16.30 w Domu Ludowym w Strażowie

Zapraszamy mieszkańców i właścicieli posesji znajdujących się na terenie miejscowości Strażów, Palikówka, Krasne, Łąka w celu zapoznania się z projektowaną infrastrukturą.

Dodaj komentarz