Koronawirus: informacje i zalecenia znoszenie kolejnych ograniczeń – od 17 maja

Znosimy kolejne ograniczenia – 18 maja pójdziesz do fryzjera, kosmetyczki i restauracji

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej

Uwaga! Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół.

 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.


Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.


Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

Pytania i odpowiedzi

 SALONY FRYZJERSKIE I KOSMETYCZNE Jak się umówić do fryzjera czy kosmetyczki na zabieg?

Na wizytę powinniśmy umawiać się telefonicznie lub online. Niewskazane są osobiste wizyty w salonie w celu umówienia się na wizytę. Ile wynosić powinna odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy w salonie kosmetycznym?

Co najmniej 2 metry. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy postawić przepierzenie, ściankę lub inne ekrany ochronne pomiędzy stanowiskami. Dodatkowe przepierzenia można zastosować na stanowiskach manicure, aby oddzielić personel od klienta. Przepierzenie powinno umożliwić przełożenie dłoni. Ilu klientów może przebywać w salonie kosmetycznym równocześnie?

W gabinecie kosmetycznym, w tym samym czasie może przebywać tylu klientów, ile jest stanowisk do ich obsługi. Jeżeli mamy 3 stanowiska do manicure i kolejne 3 do pedicure, wówczas w salonie może przebywać maksymalnie 6 klientów w tym samym czasie. Dbajmy o to, aby klienci nie przychodzili do salonu z osobami towarzyszącymi. W jakich przypadkach można odmówić klientowi wizyty w salonie fryzjerskim i kosmetycznym?

Zalecamy, aby dzień przed umówioną wizytą skontaktować się z klientem i poinformować go o tym, że nie może przyjść na wizytę, jeśli:

• występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

• jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

• zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

• w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.  Klientka chce skorzystać z oczyszczania twarzy w moim salonie kosmetycznym. W jaki sposób podczas tego zabiegu ma zasłaniać usta i nos?

Klient powinien zasłaniać usta i nos, o ile jest to możliwe ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu. Jeśli nie da się tego zrobić – tak jak w opisywanym przypadku, wówczas – wtedy klient nie musi zakładać maseczki. Gdzie powinny znaleźć się płyny do dezynfekcji?

W pomieszczeniach dla personelu, a dla klientów w różnych miejscach – przy recepcji, kasie lub przy wejściu/wyjściu. Czy mierzenie temperatury ciała pracowników jest obowiązkowe?

 Nie. Jest zalecane. Pracownik musi wyrazić zgodę na pomiar. Zachęcamy jednak do praktykowania tego zalecenia. W moim salonie kosmetycznym serwowaliśmy klientom kawę lub herbatę. Czy w nowym reżimie sanitarnym nadal mogę to robić?

Zaleca się rezygnację z serwowania napojów. Jakie są rekomendacje co do sprzętów i przyborów używanych w salonach kosmetycznych?

Zalecane jest, aby zastąpić przybory, narzędzia czy akcesoria wielokrotnego zastosowania przyborami jednorazowymi. Z wyłączeniem narzędzi, które można poddać sterylizacji. Jak często powinnam w salonie kosmetycznym dezynfekować powierzchnie i sprzęty?

 • Urządzenie wykorzystywane podczas zabiegu należy dezynfekować każdorazowo po użyciu. Jeśli to niemożliwe (bo urządzenie na to nie pozwala) można zastosować foliowanie panelu urządzenia, jeśli nie zakłóca to jego pracy.
 • Dotykane powierzchnie w pomieszczeniu dla personelu należy dezynfekować 2-3 razy w ciągu dnia pracy i na koniec każdej zmiany.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

W moim salonie fryzjerskim nigdy nie prowadziłam zapisów. Co mam zrobić?

Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zalecamy przejście do systemu pracy planowanej i wcześniejszego umawiania wizyt. Zapobiegnie to tworzeniu się kolejek w poczekalni. Co mam zrobić, jeśli klient przyjdzie do mojego salonu fryzjerskiego bez maseczki lub rękawiczek jednorazowych?

Personel salonu musi mu je zapewnić (odpłatnie lub nieodpłatnie). Czy podczas cięcia klient ma mieć zasłonięte usta i nos?

W salonie fryzjerskim klient powinien być w maseczce. Może ją zdjąć tylko na czas zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy. Czy klient powinien dezynfekować ręce przy wejściu do salonu?

Tak. Klient powinien umyć ręce lub je zdezynfekować. Jakiego typu zabezpieczenia powinien mieć fryzjer podczas świadczenia usługi?

Fryzjer powinien nosić rękawiczki (jeśli rodzaj wykonywanej usługi na to pozwala), zasłaniać usta i nos np. poprzez maseczki). Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownicy mogą dodatkowo zastosować gogle ochronne lub przyłbice. Jak często należy zmieniać peleryny, którymi przykrywa się klientów u fryzjera?

Rekomendujemy używanie jednorazowych okryć, ręczników, podkładów i peleryn. Jeśli nie ma takiej możliwości należy je zmieniać po każdym kliencie i uprać w temperaturze 60 stopni C z użyciem detergentu. W jaki sposób fryzjer powinien używać narzędzi? Jak często je wymieniać i dezynfekować?

Obowiązkowa zasada to 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.). Po każdym użyciu narzędzie należy zdezynfekować. Skończyłem obsługiwać klienta. Co powinienem zrobić po skończonym zabiegu fryzjerskim?

1. Po skończeniu usługi, należy zdjąć rękawiczki lub w razie potrzeby (uszkodzenia w trakcie wykonywania usługi) wyrzucić je do kosza. Umyć, osuszyć i zdezynfekować ręce.

2. Sprzątnąć i zdezynfekować powierzchnię dotykową na stanowisku, na którym przebywał klient, a także narzędzia, urządzenia i inne powierzchnie, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

3. Przewietrzyć pomieszczenie.

4. Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku. Na czym polega dezynfekcja używanych produktów?

W przypadku produktów dawkowanych (np. żel do włosów, szampon) po każdym otwarciu opakowania zewnętrznego należy je czyścić i dezynfekować (należy zwrócić uwagę na łatwe w obsłudze elementy, takie jak aplikator). Przed użyciem szamponu, odżywki, maseczki, pasty do stylizacji, żeli itp., należy umyć ręce lub używać jak najwięcej narzędzi jednorazowego użytku takich jak szpatułki do pobierania produktu z miski, z tubki.

RESTAURACJE, BARY I KAWIARNIE Czy 18 maja restauracje i kawiarnie będą otwarte całkowicie? Czy posiłek mogę zjeść jedynie w ogródku restauracyjnym?

Od 18 maja będziemy mogli spożyć posiłek zarówno w tzw. ogródkach restauracyjnych, jak i na sali w restauracji, barze, kawiarni czy w food court (czyli w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej w centrach handlowych). Obowiązują jednak określone limity miejsc oraz wymogi dotyczącego odległości. W jaki sposób powinny być rozstawione stoliki w kawiarni czy restauracji?

Między stolikami (licząc od krańca blatów) powinno być 2 m odległości. Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika. Goście siedzący przy osobnych stolikach muszą zachować dystans co najmniej 1,5 metra. Ile osób może przebywać w restauracji lub barze?

W restauracji, barze czy kawiarni obowiązuje limit gości. Na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2. Czy kelnerzy oraz pozostała obsługa będzie zaopatrzona w maseczki i rękawiczki podczas obsługi kilentów?

Tak, w przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek, lub każdorazowo dezynfekować ręce po wykonanej usłudze. Czy środki do dezynfekcji rąk będą dostępne przed i w środku w lokalach gastronomicznych?

Tak, będzie obowiązywała dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu. W środku lokalu zostaną udostępnione dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet. W jaki odstępach czasowych będę dezynfekowane lokale gastronomiczne?

Minimum co 15 minut należy dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi). Czy podczas siedzenia w lokalu gastronomicznym zalecane jest noszenie maseczki i rękawiczek?

Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane. Czy klienci restauracji mogą korzystać z bufetów samoobsługowych?

Nie. Należy wyłączyć z użycia przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz dozowniki do samodzielnego nalewania napojów. Czy wymagana jest dezynfekcja stolika każdorazowo po zakończeniu obsługi?

Tak, wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik powinien zostać oznaczony napisem: „zdezynfekowano”. Czy dodatki tj. cukier,  jednorazowe sztućce, serwetki będę dostępne w przestrzeni wspólnej?

Nie, dodatki będę wydawane bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

OBIEKTY SPORTOWE Ile osób może przebywać na orliku? Czy do limitów należy doliczyć również trenerów?

Od 18 maja na stadionach i innych otwartych obiektach (np. boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach) – może przebywać maksymalnie 14 osób + 2 trenerów. W sumie 16 osób. Sala gimnastyczna w naszym ośrodku sportu wynosi 450 m2. Ile osób może równocześnie z niej korzystać?

Od 18 maja w obiektach od 300 do 800 m2 powierzchni może przebywać 16 osób + 2 trenerów. Od powierzchni hali sportowej zależy, ile osób może z niej korzystać:

 • w obiektach do 300 m2 – 12 osób + trener ,
 • w obiektach do od 301 do 800 m2 – 16 osób + 2 trenerów,
 • w obiektach do od 801 do 1000 m2 – 24 osoby + 2 trenerów,
 • w obiektach powyżej 1000 m2 – 32 osoby + 3 trenerów.

Ile osób może trenować na pełnowymiarowym boisku piłkarskim na świeżym powietrzu?

Od 18 maja na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Jeśli jednak wydzielimy 5-metrową strefę buforową między połowami boiska, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na boisku mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Dodaj komentarz