Uwaga! W wodzie w gminie Krasne wykryto bakterie z grupy coli

W próbce wody pobranej 28 maja stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne – Bakterie grupy coli. Mieszkańcy gminy Krasne nie powinni pić wody z kranu z sieci wodociągowej.

ZUK Krasne w komunikacie informuje, że sieć wodociągowa na terenie gminie Krasne poddawana jest okresowej dezynfekcji związkami chloru i płukaniu. Prace te mają na celu poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom i prowadzone są pod nadzorem służb sanitarnych.

W jednej z pobranych w dniu 28 maja próbki wody z budynku gimnazjum Krasne stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii coli przy braku w tej próbce chorobotwórczych bakterii Escherichia coli i Enterokoków. 

5 czerwca pobrano 5 próbek wody z różnych punktów na terenie gminy celem sprawdzenia jej przydatności do spożycia. Następny kontrolny pobór zaplanowany przez ZUK Krasne odbędzie się 7 czerwca (piątek).

W ramach podjętych działań wywieszono komunikaty w budynku szkoły informujące o zakazie picia wody bezpośrednio z kranu w tym budynku.

Zaleca się mieszkańcom spożywając wodę pobranej z sieci tylko po przegotowaniu.

Po otrzymaniu przez zakład wyników analiz pobranych próbek wody zostanie mieszkańcom przekazany stosowny komunikat.

Mieszkańcy z terenu gminy Krasne powinni wzmóc czujność i pójść do lekarza, w przypadku pojawią się u nich objaw zatrucia. Dodaj komentarz