E-dowody osobiste weszły w życie

Od 4 marca rozpoczęło się wydawanie e-dowodów – nowych dokumentów tożsamości z warstwą elektroniczną, które będą bezpiecznym narzędziem komunikacji obywatela z administracją publiczną, podmiotami komercyjnymi i służbą zdrowia.

Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic państw Unii Europejskiej. Osoby, które posiadają ważny dowód osobisty nie muszą go wymieniać. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stronach internetowych www.e-dowod.gov.pl i www.obywatel.gov.pl a także pod numerami telefonów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: 22 250-01-15 i Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa: 17 875-43-95, 17 875-43-90, 17 875-43-94.

Dodaj komentarz