Mieszkańcy wygrali wszystko! Będzie referendum zwycięży demokracja!

Wygraliśmy wszystko! Okazało się że kolejny raz Mieszkańcy gminy Krasne mają racje w sprawie przeprowadzenia gminnego referendum na wniosek mieszkańców w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów. To nie koniec walki o przyłączenie do Rzeszowa.

W dniu 19 października 2018 roku na rozprawie niejawnej Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił zażalenie ustępującego wójta gminy Krasne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12.07.2018 roku w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej wójta gminy Krasne dotyczący przeprowadzenie referendum gminnego podczas którego mieszkańcy Gminy Krasne wypowiedzą się w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

W związku z tym ustępujący wójt gminy Krasne Wożniak wyczerpał wszelkie możliwości blokowania przeprowadzenia uczciwego gminnego referendum w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

Oznacza to, że w najbliższym czasie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostanie przesłany do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie, który wyznaczy termin jego przeprowadzenia. Zwycięży demokracja i wola Mieszkańców!

Już wkrótce nowo wybrany wójt gminy wraz z nową radą gminy przeprowadzą uczciwe i rzetelne referendum gminne w sprawie dobrowolnego połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

źródło:eferendumkrasne.pl/mieszkancy-wygrali-wszystko-zwyciezy-demokracja

 

Dodaj komentarz