Wybory 2018. Czyżby nowy wójt ze Strażowa?

Wybory samorządowe 2018. Nowy kandydat na wójta gminy Krasne. Kto dołączył do wyścigu?

Do godz. 24.00 w dniu 26 września 2018 roku pełnomocnicy Komitetów Wyborczych mogli zarejestrować w Gminnych i Miejskich Komisjach Wyborczych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W gminie Krasne do tej pory mówiło się o dwóch kandydatach.

W środę, na ostatniej prostej, dołączył do nich trzeci nowy kandydat. To sołtys sołectwa Strażów  Grzegorz MORYCZ z Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze “Razem”.

Z wykształcenia magister inżynier ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie oraz Akademię Górniczo – Hutniczą. Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą: Podkarpacki Zakład Szkolenia ‘BeHaPol’.

Grzegorz MORYCZ, żonaty, 2 dzieci. Działalność społeczna – 12 lat Prezes LKS JAWOR w Krzemienicy, od 4 lat Sołtys Sołectwa Strażów, Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Strażowie. Nie należy do żadnej partii politycznej. Zawsze pomagał mieszkańcom bezinteresownie. Potrafi rozmawiać i rozwiązywać problemy zwykłych ludzi. Doskonale poznał potrzeby mieszkańców Strażowa i poszczególnych miejscowości w naszej gminie.

 Wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października 2018 roku godziny otwarcia lokali: 7:00 – 21:00

O fotel wójta ubiega się jeszcze Wilhelm Woźniak, obecnie urzędujący wójt z KWW Razem dla Gminy i  Jacek Maternia z KWW Głos Mieszkańców Gminy Krasne.

Dodaj komentarz