Kiedy będzie referendum gminne w sprawie połączenia gminy Krasne z gminą Miasto Rzeszów?

Właśnie w tej sprawie 15 maja 2018 roku zapadł nieprawomocny wyrok WSA w Rzeszowie. Dotarliśmy do pełnej treści wyroku WSA w Rzeszowie wraz z uzasadnieniem. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z treścią uzasadnienia.

Komentarz pozostawiamy mieszkańcom.

Przypomnijmy w dniu 31 sierpnia 2017 r. pełnomocnik grupy referendalnej złożył wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego do wójta gminy Krasne. Wójt gminy z radą gminy Krasne miały 30 dni na rozpatrzenie wniosku i ewentualne uruchomienie procedury związanej z przeprowadzeniem referendum.

Okazało się, że termin ten nie został dotrzymany, więc pełnomocnik w imieniu grupy inicjatywnej 5 października 2017 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na „bezczynność” Rady gminy Krasne, która w tym czasie nie podjęła stosownej uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego lub odrzuceniu wniosku o przeprowadzenie referendum.

Inicjatorzy referendum gminnego nie odpuściła i złożyła odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zadecydował, że WSA w Rzeszowie powinien jeszcze raz rozpatrzeć wniosek. Tym razem WSA wydał wyrok przychylny mieszkańcom.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniu 15.05.2018 r. wydał wyrok nakazujący przeprowadzenie  referendum w gminie Krasne w sprawie połączenia Gminy Krasne z Gminą Miasto Rzeszów.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy referendum miałoby się odbyć. O tym zadecyduje komisarz wyborczy.

Władze Krasnego na wszelkie sposoby bronią się przed referendum i włączeniem gminy do Rzeszowa. W tym roku nie przeprowadziły konsultacji społecznych w tej sprawi.

 Od wyroku mogą się teraz odwołać władze Krasnego, zobaczymy co zrobią?

Treść nieprawomocnego wyrok WSA w Rzeszowie z 15 maja 2018 r. wraz z uzasadnieniem

Dodaj komentarz