Planowane wyłączenia prądu w Strażowie i Palikówce

Gdzie 14 maja 2018 r. będą przerwy w dostawach prądu? Sprawdźcie zaplanowane wyłączenia.

O G Ł O S Z E N I E

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny RZESZÓW Centrum dyspozytorskie Rzeszów 991

Zawiadamia, że w dniu 14 maja 2018 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00

PLANUJE PRZERWĘ w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości PALIKÓWKA/STRAŻÓW zasilanych ze stacji transformatorowych
PALIKÓWKA/ Strażów (Zakoncina)  7

Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

Dodaj komentarz