Rozpoczął się trzydniowy egzamin gimnazjalny 2018 – Powodzenia :). Zobacz arkusze CKE wraz z odpowiedziami!

Punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczął się trwający trzy dni egzamin gimnazjalny 2018!  W dniach 18,19, 20, kwietnia br. w ZS w Strażowie po raz kolejny uczniowie klas III gim. rozwiązują zadania egzaminu gimnazjalnego 2018. To jeden z ostatnich egzaminów gimnazjalnych.

Ponad 349 000 uczniów z prawie 7 100 szkół rozpocznie dziś tegoroczny egzamin gimnazjalny, który przeprowadzany będzie w terminie od 18 do 20 kwietnia.

Dziś, 18 kwietnia br. uczniowie przystąpią do egzaminu z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W drugim dniu, 19 kwietnia, młodzież rozwiązywać będą zadania z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Z kolei piątek to zmagania z językiem obcym nowożytnym, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

Na tegoroczny egzamin gimnazjalny Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 192 różnego rodzaju arkusze, w tym:

  • 102 arkusze z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych i matematyki w języku polskim i litewskim

oraz

  • 90 arkuszy i 36 płyt z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa gimnazjalistów (87,1 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 83,3 proc. zdających przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki, do którego na poziomie podstawowym przystąpi 10,4 proc. gimnazjalistów. Na poziomie rozszerzonym będzie to 2,6 proc.

Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ogłoszone 15 czerwca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki, jednak zaświadczenia otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem szkolnym (22 czerwca br.).

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu:

– ok. godz. 12:00 – pierwszy arkusz z danego dnia
– ok. godz. 14:00 – drugi arkusz z danego dnia.

E-ocenianie na egzaminie gimnazjalnym z matematyki

Rozwiązania zadań otwartych z matematyki uczniów gimnazjów z terenu wszystkich ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych zostaną ocenione z wykorzystaniem elektronicznego systemu oceniania (tzw. e-ocenianie).

Podczas egzaminu uczniowie zapiszą rozwiązania zadań otwartych na wyznaczonych stronach w arkuszu egzaminacyjnym. Po egzaminie rozwiązania te nie trafią do egzaminatorów w wersji papierowej. Zostaną one zeskanowane w komisji okręgowej. Egzaminatorzy będą oceniali poprawność rozwiązań korzystając ze skanów i specjalnego oprogramowania (scoris® Assessor) na ekranie komputera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby uczniowie zapisywali rozwiązania zadań wyraźnie czarnym tuszem lub atramentem.

Egzaminatorzy z wszystkich komisji okręgowych przejdą takie samo merytoryczne szkolenie przed przystąpieniem do oceniania prac. Wszyscy egzaminatorzy będą pracować w zespołach, których pracami pokieruje przewodniczący. Prace wszystkich zespołów skoordynuje centralny zespół ekspertów kierowany przez eksperta CKE.

Dzięki wprowadzeniu e-oceniania egzaminatorzy mogą pracować w domach, w dogodnym dla siebie terminie, nie tracąc przy tym opieki merytorycznej sprawowanej przez przewodniczącego. Mogą konsultować z nim na bieżąco sposób postępowania w przypadku nietypowych rozwiązań. E-ocenianie stwarza również lepsze możliwości monitorowania jakości pracy egzaminatorów.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wyniki – 15 czerwca br.

Wynik egzaminu gimnazjalnego będzie jednym z kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu do przyjęcia do pierwszej klasy 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

To przedostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego

Od roku 2017, zgodnie z przyjętą przez rząd reformą edukacji, gimnazja będą stopniowo wygaszane. Ich miejsca zajmą szkoły podstawowe i średnie.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego zostanie przeprowadzona w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć.

Wszystkim tegorocznym gimnazjalistom życzymy powodzenia !


Zobacz arkusze CKE wraz z odpowiedziami!

EGZAMIN GIMNAZJALNY – KWIECIEŃ 2018

Historia i wiedza o społeczeństwie – 18.04.2018 r.

GH-H1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GH-H2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-H4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski – 18.04.2018 r.

GH-P1-182 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GH-P2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-P4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-P5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-P7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 19.04.2018 r.

GM-P1-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GM-P2-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-P4-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-P5-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-P7-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-P8-182 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

źródło: cke.gov.pl


Egzamin gimnazjalny 2018: Przykładowe rozwiązania z historii i WOS-u

Czytaj więcej na rmf24.pl

Dodaj komentarz