Zbiórka gabarytów i elektrośmieci na terenie gminy Krasne. Sprawdźcie terminy

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci w Mobilnym Punkcie Zbiórki Odpadów na terenie sołectwa Strażów

Terminy i miejsca odbioru elektrośmieci

Informujemy mieszkańców Strażowa, że 17 marzec 2018 r. (sobota) uruchomiony będzie mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPZO.
Sołectwo Strażów
(parking przy kaplicy cmentarnej zmiana lokalizacji zbiórki parking przy placu zabaw) od godz. 11:00 do godz. 13:00.
Sołectwo Palikówka (parking przy remizie OSP) od godz. 8:00 do godz. 10:00.

24 marzec 2018 r. (sobota)
Krasne (plac k. Kółka Rolniczego) w godz. 8:00 – 10:00;
Malawa (parking przy K.S. „Strumyk”) w godz. 11:00 – 13:00.

Prosimy mieszkańców, aby nie pozostawiać odpadów na ziemi wcześniej niż w wyznaczonych do tego godzinach,  a więc przed przyjazdem pracowników firmy odbierającej odpady .

W ramach MPZO zbierane będą następujące rodzaje odpadów:

  • papier,
  • szkło,
  • tworzywo sztuczne,
  • metal,
  • opakowania wielomateriałowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady zielone.

Kolejna zbiórka gabarytów i elektrośmieci w Strażowie odbędzie się  16 czerwiec 2018 r.(sobota)

Nowe zasady segregacji śmieci. Sprawdź, co się zmieni?

 

 

 

 

 

Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego – tak wyglądać będą minimalne zasady segregacji odpadów, jakie zaczną obowiązywać od 1 lipca.  [czytaj więcej…]

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. dostarczy Państwu pakiet startowy worków tj. (żółte+zielone+niebieskie). Worki te przeznaczone są na odpady suche segregowane od 01.01.2018 r. Kolejne worki będą zostawiane przy odbiorze odpadów w systemie wymiennym (ile worków napełnionych tyle będzie zostawione przy pojemniku).
MPGK Sp. z o.o. przypomina iż odbiór odpadów komunalnych odbywa się od godz. 6.00 rano.

Szanowni Mieszkańcy gminy Krasne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o.o. dostarczy Państwu pakiet startowy worków tj. (żółte+zielone+niebieskie). Worki te przeznaczone są na odpady suche segregowane od 01.01.2018 r. Kolejne worki będą zostawiane przy odbiorze odpadów w systemie wymiennym (ile worków napełnionych tyle będzie zostawione przy pojemniku).

Worek koloru żółtego – przeznaczony na odpady z metalu, w tym odpady opakowaniowe z metali,
tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe.
WRZUCAMY: plastikowe butelki po napojach, plastikowe zakrętki, opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i napojach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego.
NIE WRZUCAMY:
opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach
silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i
akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i
lakierach.
Worek koloru zielonego – przeznaczony na odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i
strzykawek.
Worek koloru niebieskiego – przeznaczony na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z
papieru i odpady opakowaniowe z tektury.
WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAMY: papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań
Worek koloru brązowego – przeznaczony na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki żywności.
NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, mięsa, olei jadalnych, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, leków, odchodów zwierzęcych, popiołu.

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRASNE

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Krasne dostępny na ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie, czynny w godzinach 1000-1800 w dniach: 10 i 24 stycznia | 7 i 21 lutego | 7 i 21 marca | 4 i 18 kwietnia | 16 i 30 maja | 13 i 27 czerwca | 11 i 25 lipca | 8 i 29 sierpnia | 12 i 26 września | 10 i 24 października | 7 i 21 listopada | 5 i 19 grudnia | 2018 r.

Ponadto istnieje możliwość bieżącego, bezpłatnego przekazywania przeterminowanych leków w następujących punktach aptecznych: Krasne 151 oraz Malawa 200.


 

Dodaj komentarz