Wybudowano nowe studnie dla Saya2 i Guinera z “Makulatury na misje”– podziękowania

Podziękowania ks. Edwarda Ryfy

Kochani uczestnicy akcji “makulatura na misje”

W imieniu mieszkańców wiosek Saya II i Guinera, jak również w imieniu własnym bardzo serdecznie dziękuję za kolejny dar lepszego życia dla naszych braci w Czadzie. Angażując się w akcje “makulatura na misje”, staliście się tak jak św. Teresa od Dzieciątka Jezus -misjonarzami nie wyjeżdżając na misje. Dając bowiem wodę tym, którzy sami nie mogą sobie jej zapewnić, dajecie jakże przepiękne i konkretne świadectwo waszej wiary oraz jedności całego Kościoła.

Mogę was zapewnić że wasze świadectwo umacnia wiarę tutejszych chrześcijan i jest pięknym przykładem miłości bliźniego nie tylko dla nich, ale także dla wyznawców innych religii, którzy też są często beneficientami waszej akcji.

Ostatnia studnia im. bł. ks. Popiełuszki powstała w wiosce, gdzie mieszkają nie tylko chrześcijanie, ale także muzułmanie i wyznawcy religii tradycyjnej. Studnia stała się ważnym elementem we wzajemnym zbliżaniu się i umocnieniu dobrego współżycia. Nadając studniom imiona polskich świętych dzielicie się też dziedzictwem duchowym naszego polskiego Kościoła. Zawsze staram się przybliżyć ich postacie tutejszym braciom, którzy słuchają często z dużym zainteresowaniem. Szczególną sympatię wzbudzili Słudzy Boży z rodziny Ulmów i ich ofiara życia dla ratowania drugiego człowieka. Myślę, że ich przykład zapadł głęboko w sercach tutejszych chrześcijan wzmacniając ich wiarę i ucząc ofiarnej miłości.

Poświęcenie studni i instalacja tablic pamiątkowych miała miejsce w niedzielę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wasze świadectwo, trud i poświęcenie dla naszych afrykańskich braci. Nasza wdzięczność obejmuje wszystkich, każdą osobę : dzieci, młodzież, dorosłych, parafie, instytucje, przedsiębiorstwa, tych wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób nam pomogli i ciągle pomagają. Życzę wam dużo radości z tego co czynicie, bo ,,radosnego dawcę Bóg miłuje.’’
Niech Pan Bóg błogosławi każdego z was i wasze dzieło ” makulatura na misje”.

Szczęść Boże!
Ks. Edward.
Czad/Afryka.

W diecezji rzeszowskiej nadal prowadzona jest akcja zbiórki makulatury, z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz budowy kolejnych studni w Afryce. Zbiórka prowadzona jest we współpracy z Archidiecezją Przemyską oraz Polską Fundacją dla Afryki. Specjalne, bezpłatne kontenery, zostały umieszczone w parafiach i dekanatach, które chętnie włączyły się w trwającą akcję.

Wszystkich pragnących nieść pomoc potrzebującym prosimy o kontakt z koordynatorami akcji:
Panem Ryszardem Łuczykiem z Grupy Charytatywnej przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku : kontakt, tel. 504-168-549
Panią Natalią Janowiec : kontakt, tel. 889-196-979
Opiekę duszpasterską nad akcją pełni ks. Stanisław Tarnawski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Rzeszowie.

Dodaj komentarz