MPGK-Rzeszów będzie wywoził śmieci z terenu gminy Krasne w roku 2018?

W dniu 24.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Krasne zostały otwarte oferty przetargowe na zamówienie: “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2018 roku”.

Na przetarg wpłynęło dwie oferenty przedsiębiorstw: MPGK Rzeszów Sp. z o.o. oraz ZK Sp. z o.o. z Sokołowa Małopolskiego. Najtańszą ofertę  złożyło: Konsorcjum Lider Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów  MPGK Rzeszów Sp. z o.o. w kwocie 999 016,20 zł, druga oferta w wysokości 1 128 886,70 zł.

Gmina przeznaczyła na finansowanie zamówienia kwotę 2 000 000 zł. Niewiadoma czym kierował się zamawiający zmieniając 14.11.2017 r. (tydzień prze planowanym otwarciem ofert), okres świadczenia usług umowy  okresu od 01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku. na 01.01.2018 do 31.12.2018 r.?

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomoœci.

źródło: BIP UG Krasne

Od lipca 2017 nowe zasady segregacji śmieci. Sprawdź, co się zmieni?

Dodaj komentarz