Wpuszczeni w kanalizację! Rośnie niezadowolenie wysokimi opłatami za ścieki w gminie Krasne [VIDEO]

Mieszkańcy gmin Krasne protestują przeciwko wysokim opłatom za ścieki. W tej sprawie zebrali pod petycją wyrażającą niezadowolenie wobec biernej postawy rady gminy i wójta Krasnego 340 podpisów. Wczoraj pismo trafiło do włodarza Krasnego i przewodniczącego rady gminy. Mieszkańcy czekają teraz na odpowiedź.

340 podpisów pod protestem przeciwko wysokiej cenie ścieków w gminie Krasne

Tekst petycji publikujemy poniżej.


Odpis protokołu nr XXX/30/2016 z obrad XXX sesji rady gminy Krasne odbytej w dniu 24 listopada 2016 roku
w Urzędzie Gminy Krasne
Taryfa i obowiązujące ceny

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o taryfie i cenach obowiązujących od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

Aktualne ceny za świadczone usługi zgodnie z Uchwałą Nr XXX/225/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 24 listopada 2016 r.

 

Uchwała Nr XXX/225/2016 Rady Gminy Krasne z dnia 24 listopada 2016 r.

 

 

 

 

źródło: BIP UG Krasne