Możliwa przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania obok Pomnika Grunwald w Strażowie, ale?

Otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie na interwencję o której pisaliśmy 26 kwietnia br. na  portalu informacyjnym Str@żów.pl, w sprawie rozwiązania problemu na niebezpiecznym skrzyżowaniu dróg powiatowych obok Pomnika Grunwald w miejscowości Strażów.

Z treści odpowiedzi wynika że ZDP w Rzeszowie wystąpił do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii dot. pomnika Grunwald wzniesionego w 1910 r. z okazji 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem dla przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1384R relacji Terliczka – Łąka – Strażów oraz nr 1393R relacji Krasne – Strażów.

Jednocześnie w najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie w terenie z władzami gminy w sprawie omówienia zaproponowanych rozwiązań w zakresie planowanej przebudowy niebezpiecznego skrzyżowania.

Planowana przebudowa będzie możliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w przypadku podjęcia przez samorząd lokalny jako zarządcy Pomnika współpracy w tym zakresie.

Możemy się domyślać że w celu umożliwienia przebudowy ww. skrzyżowania wymagane będzie ewentualne przeniesienie Pomnika Grunwald z wysepki kanalizującej ruch na skrzyżowaniu, skrzyżowania dróg powiatowych??

Należy zauważyć, iż miejscami upamiętniające wydarzenia historyczne stanowią cześć naszego dziedzictwa kulturalnego i podlegają prawnej ochronie. Z wiązu powyższym samorząd zobowiązany jest do zapewnienia dbałości warunków zagospodarowania i utrzymania w tym przypadku Pomnika, ewentualni ustalenia godnej nowej lokalizacji Pomnika.

Mając na uwadze powyższe możemy się spodziewać że w tej sprawie gmina Krasne prawdopodobnie przeprowadzi konsultacje z mieszkańcami miejscowości Strażów.

Do tematu wrócimy, będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych działania w tej sprawie.

Poniżej publikujemy skan odpowiedzi otrzymanej z ZDP w Rzeszowie

Zobacz także:

Niebezpiecznie na skrzyżowaniu przy pomniku Grunwald w Strażowie [FOTO]

One thought on “Możliwa przebudowa niebezpiecznego skrzyżowania obok Pomnika Grunwald w Strażowie, ale?

Dodaj komentarz