Międzynarodowy Dzień Lasów

21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów. Celem obchodów tego święta, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jest podnoszenie świadomości na temat lasów oraz ich roli dla środowiska i społeczeństwa.

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Lasy i Energia”, a ich głównym zadaniem jest podkreślenie znaczenia lasów  na całym świecie. Lasy to nie tylko źródło energii, ale także element zapobiegania zmianom klimatu oraz element stymulujący rozwój gospodarczy, który wpływa na poprawę jakości życia w miastach.

Energia z lasów

Biomasa leśna stanowi ok. 40%  odnawialnych zasobów energetycznych w skali globalnej, dostarczając ciepło i elektryczność dla 2,4 miliarda ludzi. Oznacza to, że dzięki lasom 2,4 miliarda ludzi na całym świecie ma możliwość dostępu do zbilansowanych posiłków, przegotowanej wody oraz ogrzewanych mieszkań.

Stymulowanie rozwoju gospodarczego

Prawie 900 milionów ludzi, głównie z krajów rozwijających się, jest zatrudnionych w sektorze przemysłu drzewnego. Modernizacja sektora energetycznego może wspomagać rewitalizację gospodarki oraz stymulować rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, głównie dzięki przychodom finansowym umożliwiającym dalsze inwestycje w sektorze leśnym, zwiększanie zalesień i tworzenie zielonych miejsc pracy.

Poprawa jakości życia w miastach

Nasadzenia prowadzone w strategicznych miejscach na terenach zurbanizowanych pozwalają na obniżenie temperatury powietrza od 2oC do 8oC, co ma bardzo duże znaczenie szczególnie w przypadku najbardziej upalnych miesięcy w roku.

Zapobieganie zmianom klimatu

Lasy są naturalnym zbiornikiem magazynującym dwutlenek węgla z atmosfery, a zwiększenie potencjału sekwestracji dwutlenku węgla przez lasy stanowi bardzo ważny element zapobiegania zmianom klimatu. Niedawno wynegocjowane Porozumienie Paryskie zachęca kraje na całym świecie do zwiększania potencjału lasów do pochłaniania gazów cieplarnianych – na przykład przez prowadzenie zalesień.

70 Wspólnej Sesji Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji ds. Leśnictwa FAO

O tych i innych aspektach zrównoważonej gospodarki leśnej przedstawiciele ponad 40 krajów z całego świata dyskutować będą podczas 70 Wspólnej Sesji Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji ds. Leśnictwa FAO, która odbędzie się w dniach 9-13 października 2017 r. w Warszawie.

Podczas Wspólnej Sesji i Tygodnia Leśnego który będzie odbywał się w Warszawie, Ministerstwo Środowiska będzie gospodarzem wydarzeń o tematyce związanej z leśnictwem – w tym także wydarzeń otwartych dla szerokiej publiczności.

 

źródło: mos.gov.pl

 

Dodaj komentarz