Ruszyły zapisy do klasy 1 szkoły podstawowej

Uwaga rodzice! Rozpoczęły się zapisy do szkoły podstawowej. Od 1-31 marca br. będzie można dokonać zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Strażowie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Strażowie ogłasza zapisy do klasy I szkoły podstawowej. Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły w dniach 1-31 marca 2017 r. w godzinach 8:00-16:00. Należy mieć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
źródło: strazow.edu.pl

Obowiązuje rejonizacja

Rodzice dzieci siedmioletnich mają zagwarantowane miejsce dla pociech w szkole obwodowej, ale mogą próbować zapisać je do innej szkoły, spoza rejonu. Zostaną tam przyjęte, jeśli tylko będą wolne miejsca.

Wśród najważniejszych zmian związanych z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wymienić można m.in.:

Dziecko w przedszkolu

Od 1 września 2016 r. wychowanie przedszkolne obejmie dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dodatkowo, od 1 września 2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek szkolny, do pierwszej klasy w wieku 7 lat

Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy pierwszej pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Dzieci urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

źródło: men.gov.pl

Dodaj komentarz