Punkt Informacyjno – Konsultacyjny

Przy GOPS w Krasnem działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, w którym w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00, w pok. nr 9 i 10 (budynek Urzędu Gminy), dyżury pełnią psycholog i radca prawny.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny /indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne/ działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnem czynny jest w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00, pok. nr 9 i 10 /budynek Urzędu Gminy/

 Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (0-17) 85 55 932 i 85 55 930, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dyżury w punkcie pełnią: psycholog – Pani Ewa Rybka-Oktaba (pok. nr 9) i radca prawny – Pani Monika Ziaja (pok. nr 10).

Poradnictwo psychologiczne – z zakresu zaburzeń emocjonalnych, psychicznych i osobowościowych. Pomoc osobom z rodzin z problemem alkoholowym, w tym ofiarom przemocy, poradnictwo dla rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi. Osoby potrzebujące wsparcia, a nie mieszczące się w wyżej wymienionych grupach również mogą liczyć na pomoc.

Poradnictwo prawne – w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz podstawowa pomoc w zakresie prawa karnego świadczona osobom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prawnik może pomóc np. w wyjaśnieniu obowiązujących przepisów, napisać pismo procesowe, doradzać podczas postępowania procesowego, a przede wszystkim w oparciu o regulacje prawne poszukiwać takiego rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla osoby.

Porady z ww. tematyki udzielane są bezpłatnie.

źródło: gminakrasne.pl

Dodaj komentarz