Przypominamy o terminie płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypomina, że dnia 15 grudnia 2016 roku mija termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał br.

KOMUNIKATU DOT. STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016.Uprzejmie informujemy, że stawki i terminy opłat w roku 2016 r. nie ulegają zmianie.

Opłaty uiszcza się kwartalnie w terminach do:

15 kwietnia, 15 lipca, 15 października, 15 grudnia 2016 roku.

Płatności dokonujemy w  kasie Urzędu Gminy Krasne  lub na konto bankowe EBS nr:

15 9176 1048 2001 0001 1400 0027

(W tytule przelewu prosimy o podanie Imienia i Nazwiska osoby zadeklarowanej oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne).


Przypominamy również, że stawki opłat za odpady zbierane w sposób
selektywny wynoszą:

10 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 1 do 2 osób;

8 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób;

      7 zł miesięcznie od mieszkańca jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej osób;

zbierane w sposób nieselektywny:

15 zł miesięcznie – od mieszkańca.

źródło: gminakrasne.pl


Harmonogram odbioru/wywozu odpadów na terenie gminy Krasne w 2016 r.

Dodaj komentarz