XXX SESJA RADY GMINY KRASNE – 24.11.2016 r.

XXX SESJA RADY GMINY KRASNE odbędzie  się w dniu 24 listopada 2016 r. o godz. 12:00 w urzędzie gminy Krasne (sala nr 2 – parter)
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany.
2. Podjęcie uchwały w/s:
2.1. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
2.2. dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Krasne,
2.3. wysokości stawek kwotowych podatku od nieruchomości,
2.4. obniżenia ceny skupu żyta,
2.5. obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego,
2.6. wysokości stawek kwotowych od środków transportowych,
2.7. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2016,
2.8. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 435/10 w Strażowie),
2.9. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz. nr 435/11 w Strażowie),
2.10. dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 2671 w Malawie),
2.11. dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasne (dz.nr 1237/86 w Malawie).
3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres od ostatniej sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy.
5. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski, oświadczenia,komunikaty.
6. Zamknięcie sesji.

Marian Jachowicz
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KRASNE

źródło: .gminakrasne.pl

Dodaj komentarz