Na podkarpackich drogach ruszyła policyjna akcja „Znicz 2016”

„Znicz 2016” na podkarpackich drogach. Jak co roku w związku z dniem Wszystkich Świętych na terenie naszego województwa nad bezpieczeństwem i porządkiem na drogach czuwać będą podkarpaccy policjanci. Od 28 października do 2 listopada prowadzić będą działania „Znicz 2016”.

Będą ujawniać i eliminować nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego oraz zapewniać płynność ruchu w pobliżu cmentarzy i na drogach dojazdowych do tych miejsc.

Funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych, jak też na lokalnych odcinkach dróg, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy. W tych dniach najważniejsza będzie cierpliwość i ostrożność za kierownicą. Przypominamy, że w wielu miejscach zmieni się organizacja ruchu. Apelujemy o to, aby zwracać uwagę na oznakowanie i polecenia policjantów. Jeśli będzie taka potrzeba, w miejscach wzmożonego ruchu lub tam, gdzie będą się tworzyć zatory, funkcjonariusze będą ręcznie kierować ruchem.

Pamiętajmy, że gesty i polecenia podawane przez policjanta mają absolutny priorytet. Jeśli na skrzyżowaniu działa sygnalizacja i policjant kieruje ruchem, wiążące dla nas są jego polecenia!

W ramach działań policjanci będą zwracać szczególną uwagę na:

 • na trzeźwość kierowców,
 • właściwe używanie świateł,
 • na stosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby jadące w pojazdach,
 • przekraczanie dozwolonej prędkości,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,
 • wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych,
 • omijanie pojazdów, które utknęły w zatorze,
 • używanie telefonów komórkowych wbrew przepisom,
 • nieprawidłowe zachowanie się pieszych.

Podczas działań policjanci będą korzystać z oznakowanych i niezoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory, będą także używać laserowych mierników prędkości. Na szczególnie niebezpiecznych odcinkach dróg kontrole prędkości będą prowadzone w sposób kaskadowy.

Wszystkim pieszym Policja przypomina o obowiązku noszenia odblasków. Nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązuje od 31 sierpnia 2014 roku i nakłada na pieszych, poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, obowiązek noszenia elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi kara grzywny do 100 złotych.

Zmiany w organizacji ruchu

Służymy informacjami o zmianach w organizacji i utrudnieniach w ruchu na głównych drogach Podkarpacia, ale także w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach:

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

 • 31 października od godziny 18:00 do godziny 22:00 (poniedziałek),
 • 1 listopada od godziny 8:00 do godziny 22:00 (wtorek),

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Statystyki działań “Znicz 2016”

piątek, 28.10.2016 sobota, 29.10.2016 niedziela, 30.10.2016 poniedziałek, 31.10.2016 wtorek, 1.11.2016 środa, 2.11.2016  podsumowanie
Wypadki
Ranni
Zabici
Nietrzeźwi kierowcy

Statystyki akcji “Znicz” w latach ubiegłych (najbezpieczniejszy był ubiegły rok):

rok wypadki zabici ranni nietrzeźwi kierowcy
2009 25 4 26 55
2010 20 2 28 82
2011 29 4 37 89
2012 20 1 40 89
2013 24 2 31 65
2014 5 0 7 38
2015 11 1 12 57
2016

źródło: podkarpacka.policja.gov.pl

Dodaj komentarz