Opinia Wojewody Podkarpackiego do wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym polegającej na połączeniu miasta na prawach powiatu Rzeszów z gminą Krasne

Opinia Wojewody Podkarpackiego do wniosku w sprawie zmiany w podziale terytorialnym polegającej na połączeniu miasta na prawach powiatu Rzeszów z gminą Krasne, w powiecie rzeszowskim, w województwie podkarpackim

Dodaj komentarz