Informacja o wyłączeniach prądu w dniu 14.07.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny RZESZÓW
Centrum dyspozytorskie Rzeszów

Zawiadamia, że w dniu
14 lipca 2016 r.
od godz. 3:00 do godz. 7:00

PLANUJE PRZERWĘ
w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości
PALIKÓWKA/STRAŻÓW
zasilanych ze stacji transformatorowych
PALIKÓWKA/ Strażów (Zakoncina)
1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13

Przyczyną przerwy, za którą przepraszamy są prace konserwacyjno-remontowe na urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów