Remont drogi gminnej do cmentarza w Strażowie

Informuję, że dnia 10.05.2016r. został ogłoszony przetarg na modernizację dróg na terenie Gminy Krasne. Zakres prac ma na celu poprawienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych w/w drogi na długości 440 m poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na szerokości 2,6 m z poboczem z kruszywa łamanego o szerokości 50 cm. Planowany termin realizacji zamówienia nastąpi do 31.08.2016 r.

źródło: UG Krasne