MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. będzie wywoził śmieci z terenu Gminy Krasne w roku 2016 i 2017

W dniu 6.11.2015 r. Urząd Gminy Krasne rozstrzygnął przetarg na przedmiot zamówienia: “Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych w 2016 i 2017 roku” i wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona przez Konsorcjum firm: Lider: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów  MPGK Rzeszów Sp. z o.o.
Partner: Gmina Ostrów-Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie;
Partner: Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ostrów
Partner : Euro-Eko Sp. z o.o. Mielec
Zawarcie umowy nastąpi w dniu 16.11.2015 r. o godz. 10:00

Wkrótce więcej szczegółów dotyczących opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz harmonogramu wywozu odpadów z nieruchomoœci.

źródło: www.gmina-krasne.un.pl

 

Dodaj komentarz