Wyniki Referendum Ogólnokrajowe z 6.09.2015 r. z sołectwa Strażów

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Strażów Kod terytorialny 181609
Adres: Zespół Szkół w Strażowie, Strażów 270 A, 36-073 Strażów
Gmina: Krasne
Powiat: rzeszowski
Województwo: podkarpackie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW
Ogólnokrajowego Referendum 2015


Rozliczenie kart do głosowania
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania: 1443
2. Komisja otrzymała kart do głosowania: 1041
3. Nie wykorzystano kart do głosowania: 925
4. Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje “odmowa podpisu”): 116
5. Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa): 0
6. Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania: 0
7. Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne: 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych: 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu: 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez osobę uprawnioną do udziału w referendum: 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania: 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania: 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny: 0


Ustalenie wyników głosowania

9. Liczba kart wyjętych z urny: 116
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania: 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum): 0
11. Liczba kart ważnych: 116


SPRAWA 1.
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 3
13. Liczba głosów ważnych (z kart ważnych): 113
14a. Liczba głosów pozytywnych “Tak”: 87
14b. Liczba głosów negatywnych “Nie”: 26


SPRAWA 2.
15. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 2
16. Liczba głosów ważnych (z kart ważnych): 114
17a. Liczba głosów pozytywnych “Tak”: 21
17b. Liczba głosów negatywnych “Nie”: 93


SPRAWA 3.
18. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 4
19. Liczba głosów ważnych (z kart ważnych): 112
20a. Liczba głosów pozytywnych “Tak”: 108
20b. Liczba głosów negatywnych “Nie”: 4

 


 

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania: 8524
Liczba kart ważnych: 787
Liczba wysłanych pakietów wyborczych:0

Frekwencja w regionie: 9.23%

Procentowe wyniki głosów oddanych na “tak”

Jednomandatowe okręgi wyborcze : 80.98%

Finansowanie partii z budżetu Państwa: 15.21%

Przepisy prawa podatkowego:94.38%

źródło: www.pkw.gov.pl
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71,
Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609