Sołectwo Strażów

Strażów leży na pograniczu Pogórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, na wschód od Rzeszowa. Strażów choć wzmiankowany w dokumentach z 1390 r. powstał zapewne znacznie wcześniej. Nazwa osady wywodząca sie od “stróży” wskazuje na istnienie tu w dawnych czasach gródka lub strażnicy. Osada leżała wówczas nad Wisłokiem na prawym jego brzegu, wzdłuż którego prowadziła niegdyś droga handlowa na wschód. Potem drogę przesunięto na południe, a Wisłok sam oddalił się na północ. Na granicy wsi pozostały jedynie urokliwe starorzecza, zw. Starym Wisłokiem. Wieś wchodziła w skład dóbr Rzeszowskich i należała do kolejnych dziedziców tego miasta, póŸniej do Potockich z Łańcuta. Obecnie Strażów zajmuje obszar 595 ha i liczy ok.1500 mieszkańców. W centrum wioski znajduje się kościół parafialny pw. MB Królowej Polski zbudowany w 1949 r. Na skrzyżowaniu dróg pomnik Grunwaldu z 1910 r. W górnej części wsi znajduje się bażantarnia, założona jeszcze przez Potockich, po wojnie zniszczona, w 1962 r. ponownie urządzona.