Nowy rozkład jazdy linii numer 14 ZMT – styczeń 2016 r.

linia 14
 
Rozkład jazdy linii numer 14 – styczeń 2016 r.
Warianty dla linii:
Przystanek: [79D] Strażów I 15
Wariant: Pl. Kilińskiego 01 – Palikówka pętla 08 (kurs przez Krasne Wólka)

Dni robocze 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03       32 37 07
44
  35   10   05 15 16 12 10 07 05 11 02 32    
Soboty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
          22 42   43     05   35     06 50     01   01  
Niedziele i Święta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
          47     18       56     56   46     01 56    
Legenda (dotyczy całego wariantu):
k – kurs z Pl. Kilińskiego do Krasne Wólka
m – kurs z Pl. Kilińskiego do Palikówki
u – kurs z Piłsudskiego UW do Palikówki
n – kurs z Matuszczaka WSK do Krasne Wólka
g – kurs z Matuszczaka WSK do Palikówki
Rozkład obowiązuje od: 01-01-2016
Dodatkowe uwagi:Brak.

Następne przystanki: Palikówka Dworzec PKP 13, Palikówka Ośrodek Zdrowia 01, Palikówka przedszkole 05, Palikówka stolarnia03

Przystanek: [96D] Strażów I 12

Dni robocze 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17j       47 57h 27f 07j 57j   37   27 42h 42j 33j 36j 26j 21j 31j 26j 51f    
Soboty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
          39   02   12   27   57     31   11   21   21j  
Niedziele i Święta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
            12   42         22     22   12   26   16j  
Legenda (dotyczy całego wariantu):
h – kurs z Palikówki do Matuszczaka WSK
f – kurs z Palikówki do Matuszczaka WSK przez Krasne Wólka
j – kurs z Palikówki do Dworca PKP
Rozkład obowiązuje od:01-01-2016
Dodatkowe uwagi:Brak.

Następne przystanki: Krasne Kolonia III 10, Krasne Kolonia II 08, Krasne Kolonia I 06, Krasne zakręt 04, Krasne szkoła 02, Krasne skrzyżowanie 04, Krasne 06, Krasne stadion 01, Krasne Wólka, Krasne Wólka II, Krasne Wólka, Krasne stadion 02, Krasne 05, Krasne skrzyżowanie 03, Krasne UG 01, Krasne I 67, Krasne (St.Paliw – F.U.) 69, Lwowska granica 11, Lwowska / Bałtycka 09, Lwowska / Cienista 07, Lwowska szpital 05, Lwowska cmentarz 03, Lwowska Jedn. Wojskowa 01, Piłsudskiego ZDZ 02, Pl. Wolności galeria 04


Przystanek: [79D] Strażów I 15
 
Dni robocze
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
03       32 37 07
44
  35   10   05 15 16 12 10 07 05 11 02 32    
Soboty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
          22 42   43     05   35     06 50     01   01  
Niedziele i Święta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
          47     18       56     56   46     01 56    
Legenda (dotyczy całego wariantu):
n – kurs z Matuszczaka WSK do Krasne Wólka
g – kurs z Matuszczaka WSK do Palikówki
u – kurs z Piłsudskiego UW do Palikówki
k – kurs z Pl. Kilińskiego do Krasne Wólka
m – kurs z Pl. Kilińskiego do Palikówki
Rozkład obowiązuje od: 01-01-2016
Dodatkowe uwagi:Brak.

Następne przystanki: Palikówka Dworzec PKP 13, Palikówka Ośrodek Zdrowia 01, Palikówka przedszkole 05, Palikówka stolarnia03


Przystanek: [96D] Strażów I 12

Dni robocze 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
17j       47 57h 27f 07j 57j   37   27 42h 42j 33j 36j 26j 21j 31j 26j 51f    
Soboty
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
          39   02   12   27   57     31   11   21   21j  
Niedziele i Święta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
            12   42         22     22   12   26   16j  
Legenda (dotyczy całego wariantu):
h – kurs z Palikówki do Matuszczaka WSK
f – kurs z Palikówki do Matuszczaka WSK przez Krasne Wólka
j – kurs z Palikówki do Dworca PKP
Rozkład obowiązuje od: 01-01-2016
Dodatkowe uwagi: Brak.

Następne przystanki: Krasne Kolonia III 10, Krasne Kolonia II 08, Krasne Kolonia I 06, Krasne zakręt 04, Krasne szkoła 02, Krasne skrzyżowanie 04, Krasne 06, Krasne stadion 01, Krasne Wólka, Krasne Wólka II, Krasne Wólka, Krasne stadion 02, Krasne 05, Krasne skrzyżowanie 03, Krasne UG 01, Krasne I 67, Krasne (St.Paliw – F.U.) 69, Lwowska granica 11, Lwowska / Bałtycka 09, Lwowska / Cienista 07, Lwowska szpital 05, Lwowska cmentarz 03, Lwowska Jedn. Wojskowa 01, Piłsudskiego ZDZ 02, Pl. Wolności galeria 04, Cieplińskiego park 02, Lisa – Kuli galeria 01, Dąbrowskiego park 02, Dąbrowskiego KW Policji 04, Dąbrowskiego / Bat. Chłopskich 10, Podkarpacka Politechnika 02, Matuszczaka / Rymanowska 02
Ceny biletów ZTM Rzeszów ważne od 01.01.2016r.

 

Rodzaje biletów Ceny biletów Ceny biletów obowiązujących
w godz. NOCNYCH
tj. 23:00 – 05:00
Bilet jednoprzejazdowy normalny 3,00 6,00
ustawowy 1,50 3,00
samorządowy 1,80 3,60
Bilet 4 – przejazdowy normalny 11,20 W godzinach nocnych należy skasować dwa odcinki
z biletu 4-przejazdowego
ustawowy 5,60
samorządowy 6,80
Bilet 60 – minutowy normalny 4,00 Ważny całą dobę, 60 minut od skasowania
ustawowy 2,00
samorządowy 2,40
Bilet 24 -godzinny o niekontrolowanej ilości przejazdów normalny 12,00 Ważny przez 24 godziny od skasowania
ustawowy 6,00
samorządowy 7,20
Bilet miesięczny trasowany ważny
we wszystkie dni miesiąca
normalny 70,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
ustawowy 35,00
samorządowy 42,00
Bilet miesięczny na 1 wybraną linię ważny we wszystkie dni miesiąca normalny 70,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca
ustawowy 35,00
samorządowy 42,00
Bilet miesięczny sieciowy ważny we wszystkie dni miesiąca
imienny normalny 98,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
ustawowy 49,00
samorządowy 55,00
na okaziciela normalny 250,00 Ważny przez całą dobę od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
ustawowy 125,00
samorządowy 149,00
Bilet imienny pięciodniowy ważny przez 5 kolejnych dni normalny 26,00 Ważny przez całą dobę
ustawowy 13,00
samorządowy 16,00
Bilet imienny semestralny
  od 16 lutego do 30 czerwca 199,00 Ważny przez całą dobę
  od 1 października do 15 lutego 199,00
Bilet wakacyjny miesięczny dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów studiów stacjonarnych
  na1 miesiąc wakacyjny 40,00 Ważny w godzinach 5:00 – 23:00
  na 2 miesiące wakacyjne 70,00

Strefa Aglomeracyjna – rozumie się przez to obszar administracyjny Gminy Miasto Rzeszów oraz obszar gmin znajdujących się poza granicami administracyjnymi Gminy Miasto Rzeszów, z którymi Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne