Opłata III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.10.2015 r.