Author
admin

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW – 27.09.2015 r.

GMINA KRASNE SOŁECTWO STRAŻÓW ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( DZ. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), oraz § 8 Statutu Sołectwa Strażów ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW W DNIU 27 WRZEŚNIA 2015 r. O GODZINIE 11:30 W PIERWSZYM TERMINIE I O GODZINIE 11:45 W DRUGIM TERMINIE W DOMU LUDOWYM W STRAŻOWIE PORZĄDEK ZEBRANIA: 1. Otwarcie zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja Wójta Gminy Krasne na temat realizacji zadań inwestycyjnych dla Sołectwa Strażów. 3. Sprawozdanie Sołtysa z posiedzeń Rady Sołeckiej. 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na 2016 r. i [czytaj więcej...]

Zawiadomienie o wywiadówce w ZS w Strażowie

Pragniemy poinformować Państwa, że zebranie ogólne rodziców w Zespole Szkół w Strażowie odbędzie się w dniu 17.09.2015 r. (czwartek) godz. 16.30 Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania klasowe / informacyjno-organizacyjne/ (m. in. informacja o planie wychowawczym, profilaktyki, zasadach oceniania, prawach i obowiązkach ucznia, wybory przedstawicieli do Rady Rodziców). Dyrektor ZS w Strażowie [czytaj więcej...]

OGŁOSZENIE XIII SESJA RADY GMINY KRASNE 15.09.2015 r.

OGŁOSZENIE XIII SESJA RADY GMINY KRASNE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 WRZEŚNIA 2015 r. O GODZ. 12 00 W SALI GOKiB W KRASNEM Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku, ewentualne zmiany. 2. Podjęcie uchwał w/s: 2.1. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem, 2.2. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, 2.3. uchwalenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „PALIKÓWKA – ETAP I”, 2.4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasne na rok 2015r., 2.5. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne, 2.6. zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie gminy Krasne, 2.7. przyjęcia przez Gminę Krasne powierzonego przez Powiat Rzeszowski [czytaj więcej...]

Wyniki Referendum Ogólnokrajowe z 6.09.2015 r. z sołectwa Strażów

Protokół komisji obwodowej Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5, Strażów Kod terytorialny 181609 Adres: Zespół Szkół w Strażowie, Strażów 270 A, 36-073 Strażów Gmina: Krasne Powiat: rzeszowski Województwo: podkarpackie ZESTAWIENIE WYNIKÓW Ogólnokrajowego Referendum 2015 Rozliczenie kart do głosowania 1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania: 1443 2. Komisja otrzymała kart do głosowania: 1041 3. Nie wykorzystano kart do głosowania: 925 4. Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje “odmowa podpisu”): 116 5. Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych [czytaj więcej...]

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE ZARZĄDZONE NA 6 WRZEŚNIA 2015 r.

Siedziba Obwodowa Komisji ds. referendum nr 5 w sołectwie Strażów zlokalizowana jest w Zespole Szkół w Strażowie, 36-073 Strażów 270 A tel. nr 17 771-18-54. Granice obwodu obejmują granice administracyjne sołectwa Strażów. Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 06 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Kto może brać udział w głosowaniu Prawo udziału w głosowaniu w referendum ogólnokrajowym ma obywatel polski, który: – najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, – nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, – nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, [czytaj więcej...]

I Rodzinny Rajd Rowerowy „Wszyscy RAZEM się ruszamy i o swoje zdrowie dbamy” 26.09.2015

„Wszyscy RAZEM się ruszamy i o swoje zdrowie dbamy” – pod takim hasłem odbędzie się w dniu 26 września I Rodzinny Rajd Rowerowy dla mieszkańców naszej gminy. Już dziś zarezerwuj sobie czas i spędź z nami kilka godzin w ostatnią wrześniową sobotę. Atrakcje i pogoda zapewnione. Tego jeszcze w naszej gminie nie było. Na pożegnanie lata zapraszamy państwa na rowery. Udział w I Rodzinnym Rajdzie Rowerowym może wziąć każdy, kto stawia na zdrowie i aktywny wypoczynek. Zapraszamy całe rodziny, a także uczniów i nauczycieli szkół z terenu naszej gminy. Startujemy 26 września o godzinie 10 z parkingu pod Urzędem Gminy w Krasnem oraz z parkingów Zespołów Szkół w Strażowie, Palikówce [czytaj więcej...]

Nowy rok szkolny 2015/2016

Wakacje już dobiegły końca. Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. mszą św. o godz. 8.00 w Kościele parafialnym p. w. NMP Królowej Polski w Strażowie, po mszy w Zespole Szkół w Strażowie o godz. 9.00 nastąpi uroczysta inauguracja roku szkolnego. Z tej okazji życzymy wszystkim pomyślnej satysfakcji w realizacji nowych wyzwań edukacyjnych. Niech szkoła będzie radosnym miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania i rozwijania pasji, a nauka – intelektualną przygodą. Część uczniów już zaczyna tęsknić za wakacjami, które w tym roku były bardzo upalne. Wielu przerwa wakacyjna minęła zbyt szybko i zastanawiają się kiedy będą najbliższe dni świąteczne. Nowy rok szkolny 2015/2016 będzie miał kilkanaście dni wolnych.                                             25 październik 2015 r. [czytaj więcej...]

Sołectwo Strażów

Strażów leży na pograniczu Pogórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, na wschód od Rzeszowa. Strażów choć wzmiankowany w dokumentach z 1390 r. powstał zapewne znacznie wcześniej. Nazwa osady wywodząca sie od “stróży” wskazuje na istnienie tu w dawnych czasach gródka lub strażnicy. Osada leżała wówczas nad Wisłokiem na prawym jego brzegu, wzdłuż którego prowadziła niegdyś droga handlowa na wschód. Potem drogę przesunięto na południe, a Wisłok sam oddalił się na północ. Na granicy wsi pozostały jedynie urokliwe starorzecza, zw. Starym Wisłokiem. Wieś wchodziła w skład dóbr Rzeszowskich i należała do kolejnych dziedziców tego miasta, póŸniej do Potockich z Łańcuta. Obecnie Strażów zajmuje obszar 595 ha i liczy ok.1500 mieszkańców. W centrum [czytaj więcej...]

II Dekanalny Przegląd Pieśni Maryjnej w Strażowie 17.05.2015 r.

17 maja 2015 r. w kościele parafialnym Rzymsko-Katolickim NMP Królowej Polski i Św. Antoniego z Padwy w Strażowie odbył się II Dekanalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Tobie Matuchno Śpiewam”. W przeglądzie zaprezentowały się chóry i soliści z Palikówki, Krasnego, Malawy, Rzeszowa oraz Strażowa. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Strażowianie”, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, Parafia w Strażowie, honorowy patronat objął Wójt Gminy Krasne Wilhelm Woźniak. Gościliśmy 167 wykonawców.   [czytaj więcej...]

Wybory sołtysa i rady sołeckiej 2015 – wyniki

Za nami wybory, które między innymi wyłoniły nowego sołtysa i radę sołecką na okres  kadencji Rady Gminy Krasne 2014-2018. Wybory sołeckie to jedne z najważniejszych lokalnych wydarzeń i odbywają się raz na cztery lata. wybory na Sołtysa w dniu: 15.02.2015 r. głosów ważnych oddano: 565 zgłoszonych kandydatów: 2 oddano: 143 głosy na Józef Dziadosz 422 głosy na Grzegorz Jan Morycz Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał Grzegorz Jan Morycz  i został wybrany na Sołtysa Sołectwa Strażów. Wyniki wyborów w sołtysa sołectwa Strażów OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników wyborów sołtysa sołectwa Strażów. PROTOKÓŁ Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnem z dnia 15 [czytaj więcej...]

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW 01.02.2015 r.

Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 5941) oraz § 8 statutu Sołectwa Strażów, z w o ł u j ę ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA STRAŻÓW w dniu 01.02.2015 roku o godz. 11:30 w DOMU STRAŻAKA w STRAŻOWIE Porządek zebrania: 1. Otwarcie Zebrania, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Informacja nt. budżetu gminy Krasne na 2015 r. 3. Informacja nt. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Krasne w przedmiocie zniesienia gminy Krasne poprzez włączenie jej terytorium do miasta Rzeszowa. 4. Informacja nt. zasad wyboru sołtysa w sołectwie Strażów. [czytaj więcej...]