przypomina o obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe