Dożynki Gminne w Strażowie – 20.09.2015 r. część oficjalna powitanie zaproszonych gości i przemówienia

Posted Under