PotańCYMBAŁY nad Wisłokiem!

Stowarzyszenie „Gdzieś Tu” zaprasza w sobotę, 22 czerwca 2019 r. do udziału w imprezie „potańCYMBAŁY nad Wisłokiem” w ramach festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 2019.

PLAN WYDARZENIA potańCYMBAŁY nad Wisłokiem:

– godz. 16 – 19 – warsztaty gry na cymbałach (prowadzenie: Adam Mart), warsztaty tańca (prowadzenie: Jadwiga Kula), potańcówka – zespół Kapela z Futomy.

Cymbały pojawiły się na ziemiach polskich w średniowieczu. Pierwszy wizerunek pochodzi z Krakowa z XV wieku. Pojawiły się one po wojnie także na Ziemiach Odzyskanych, przeniesione tam przez przesiedleńców po II wojnie światowej. Paradoksalnie przed dziewięciuset laty wiodła przez nasz kraj ze wschodu m. in. od Persji do Niemiec droga rozprzestrzeniania się tego instrumentu i od tamtych odległych czasów jest on używany przez ludowych muzyków w Polsce i krajach niemieckich.

Tradycja gry na cymbałach często była przekazywana z pokolenia na pokolenie. W wielu przypadkach nauka odbywała się “pod jednym dachem”, czyli w rodzinie, ojciec uczył syna, wujek siostrzeńca, dziadek wnuczkę. Bliskie relacje pomiędzy mistrzem i uczniem pozwalały przekazać nie tylko technikę gry i melodie, ale i charakter oraz manierę grania. Bywało, że w rodzinie nie było muzykanta, a dziecko przejawiało zainteresowanie cymbałami. Wówczas, jeżeli miało szczęście, rodzice wysyłali je na nauki do muzykanta, a z czasem kupowali cymbały. Bywa, że naukę gry na cymbałach podejmują też dorośli.

Dodaj komentarz