Już za tydzień Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu [VIDEO]

14 kwietnia w Parku Matki Bożej w Niechobrzu zostanie wystawione plenerowe przedstawienie pasyjne. Spektakl ukaże ostatnie godziny z życia Jezusa Chrystusa, począwszy od wjazdu do Jerozolimy po Jego męczeńską śmierć i zmartwychwstanie. Początek o godz. 19.00.

14 marca, tradycyjnie w Niedzielę Palmową, w Niechobrzu k. Rzeszowa odbędzie się spektakularne Misterium Męki Pańskiej, co roku przyciągające setki widzów.

Misteria swoją tradycją sięgają czasów średniowiecza, a dokładniej mówiąc X wieku po Chrystusie, zaś największą popularność zyskały w XIII i XIV wieku. Wywodzą się one
z dramatu liturgicznego i z założenia miały pełniły rolę dydaktyczną. Misteria opowiadały nie tylko o ostatnich ziemskich dniach Jezusa Chrystusa, ale również obrazowały inne sceny ewangeliczne, a nierzadko również dotyczyły żywotów świętych. W różnych miejscach Europy przyjmowały one rozmaite formy. We Francji i Anglii Misteria Pasyjne odgrywano na rynkach miast zaś na półwyspie iberyjskim przekształciły się w barwne procesje organizowane
w Wielkim Tygodniu, w czasie których pątnicy na swoich ramionach nosili platformy przedstawiające sceny z drogi krzyżowej Pana Jezusa. W Europie Środkowej Misteria zazwyczaj rozpoczynały się w Kościołach, by następnie wyjść na zewnątrz
w drodze krzyżowej. Taki sposób prezentowania treści znany jest chociażby z Kalwarii Zebrzydowskiej, która jest najsłynniejszym polskim ośrodkiem w którym odgrywane są Misteria.

Historia Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu na dobrze rozpoczęła się w 2015 roku, kiedy po kilku nieudanych próbach Tomaszowi Grzebykowi, historykowi z wykształcenia, udało się zrealizować, pomysł stworzenia dla Parafii w Niechobrzu wydarzenia, które stworzyłoby nową tradycję dla tego regionu oraz było wprowadzeniem dla lokalnej społeczności w tajemnice Wielkiego Tygodnia.

Cechą charakterystyczną Misterium Męki Pańskiej w Niechobrzu jest jego rozmach. Prawie 100 aktorów amatorów, kilkadziesiąt godzin prób poprzedzających wydarzenie oraz wiele osób zaangażowanych w montaż dekoracji, tworzenie strojów i rekwizytów – to wszystko składa się na piękny spektakl będący ucztą dla oczu i dla duszy. Istotną rzeczą jest fakt, że aktorzy swoje role odgrywają na żywo, natomiast inne Misteria plenerowe wystawiane w innych częściach Polski zazwyczaj posiadają wcześniej nagraną warstwę dźwiękową.

Dodaj komentarz